Nhiệm vụ 4 trang 48 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo


1. Nối một dòng ở cột A với một dòng ở cột B để tạo thành các việc làm góp phần giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường. 2. Em đã làm được những gì trong các việc làm trên?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

1. Nối một dòng ở cột A với một dòng ở cột B để tạo thành các việc làm góp phần giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.

Phương pháp giải:

- Đầu tiên em cần đọc kĩ các từ ở cột A và cột B, dựa vào kiến thức đã học ở trường và những hiểu biết của em ngoài đời, lần lượt nối những cụm từ em đã biết. Ví dụ: lau bàn ghế, trồng cây xanh,…

- Những cụm từ còn lại, em lần lượt kết hợp từng từ ở cột A với các từ ở cột B, sau đó chọn ra cụm từ hợp lý nhất. Ví dụ: Giảm sử dụng rác thải, vì chúng ta không thể sử dụng rác thải nên loại trừ cụm từ này. Tiếp tục kết hợp từ giảm sử dụng với những từ còn lại.

Lời giải chi tiết:

loigiaihay.com

2

Em đã làm được những gì trong các việc làm trên?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Phương pháp giải:

- Trong những việc làm góp phần giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường ở “Mục 1”, em đã làm được việc nào?

Lời giải chi tiết:

Em đã: Lau bàn ghế, trồng cây xanh, thu gom rác thải, giảm sử dụng túi ni-lon.

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu