Nhiệm vụ 1 trang 51 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo


1. Viết tên nghề nghiệp của người thân trong mỗi hình sau: 2. Kể thêm 3 nghề nghiệp khác của những người xung quanh em vào bảng sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Viết tên nghề nghiệp của người thân trong mỗi hình sau:

Phương pháp giải:

- Đầu tiên em cần xác định được đề bài yêu cầu viết tên nghề nghiệp của những ai.

- Tiếp theo em viết tên nghề nghiệp của từng người vào vở bài tập.

Chú ý: Nếu em không biết những người đó làm nghề gì, em có thể trực tiếp hỏi những người đó, hoặc hỏi bố, mẹ của em.

Lời giải chi tiết:

2

Kể thêm 3 nghề nghiệp khác của những người xung quanh em vào bảng sau:

Phương pháp giải:

- Đầu tiên em cần chọn ra 3 người xung quanh em và viết vào bảng bài tập.

- Theo em biết thì nghề nghiệp của họ là gì? Viết nghề nghiệp của mỗi người vào vở bài tập.

Lời giải chi tiết:

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu