Hoạt động 1 trang 35 SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Kết nối tri thức


Địa phương em có những truyền thống nào. Em đã góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương như thế nào.

Đề bài

- Địa phương em có những truyền thống nào?

- Em đã góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em tự liên hệ bản thân và hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết

- Địa phương em có hội Gióng, lễ hội đền Bà Tấm, lễ hội đền Nguyên phi Ỷ Lan.

- Em đã góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương bằng cách tham gia có văn hóa, ủng hộ lễ hội, chương trình, tuyên truyền mọi người tham gia một cách văn minh lịch sự.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 11 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí