Hoạt động 2 trang 49 SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Làm sản phẩm của nghề truyền thống theo trình tự sau:

- Xác định hình thức làm sản phẩm: làm sản phẩm cá nhân hoặc làm sản phẩm theo nhóm.

- Làm sản phẩm theo ý tưởng và hình thức đã chọn.

- Trang trí, trình bày sản phẩm.

- Chuẩn bị nội dung, cách thức giới thiệu sản phẩm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em dựa vào gợi ý để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết

Em dựa vào ý tưởng làm sản phẩm của nghề truyền thống phù hợp với khả năng của mình và chia sẻ trước lớp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu