Trả lời gợi ý Bài 17 trang 55 SGK GDCD lớp 7

Bình chọn:
4.3 trên 47 phiếu

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

a) Nước ta - nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời từ bao giờ và khi đó ai là Chủ tịch nước ?

Trả lời

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

b) Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời là thành quả cùa cuộc cách mạng nào ? Cuộc cách mạng đó do Đáng nào lãnh đạo ?

Trả lời

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là thành quả của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

c)  Nước ta đổi tên là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm nào? sao đổi tên như vậy ?

Trả lời

Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Việt Nam đã quyết định đổi tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khi đất nước ta được hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hoàn toàn thống nhất, cả nước bước vào thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

d) Hãy cho biết Nhà nước ta là Nhà nước của ai.

Trả lời

Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Đã có lời giải Sách bài tập GDCD lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.