Giải bài tập Bài 17 trang 59 SGK GDCD lớp 7

Bình chọn:
4.3 trên 143 phiếu

Những cơ quan trong bộ máy nhà nước được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyền lực của nhà nước: Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

a) Giải thích vì sao Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân ?

Trả lời

Nhà nước ta là thành quả của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 do nhân dân ta tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bộ máy Nhà nước ta do nhân dân bầu ra. (nhân dân bầu ra đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp). Nhà nước hoạt động vì lợi ích của nhân dân.

b) Theo em, những cơ quan nào trong bộ máy nhà nước ta được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyển lực nhà nước ? Cơ quan nào là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ? Tại sao ?

Trả lời

- Những cơ quan trong bộ máy nhà nước được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyền lực của nhà nước: Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

- Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội.

Bởi vì. Quốc hội là cơ quan bao gồm những người có tài, có đức do nhân dân lựa chọn bầu ra, đại diện cho mình để tham gia làm những công việc quan trọng nhất của nhà nước như:

+ Làm Hiến pháp và Luật để quản lí nhà nước quản lí xã hội.

+ Quyết định các chính sách cơ bản về đối nội (kinh tế - xã hội, tài chính, an ninh, quốc phòng...) và đôi ngoại của đất nước.

+ Quyết định các nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và hoạt động của công dân.

c) Những cơ quan nào được gọi là cơ quan hành chính nhà nước ? Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất ?

Trả lời

Những cơ quan hành chính nhà nước bao gồm: Chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp. Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất là Chính phủ.

d)   Em hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng.

-  Chính phủ làm nhiệm vụ :

(1)   Biểu quyết thông qua Hiến pháp, luật ;

(2)  Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật.

-  Chính phủ do :

( 1 ) Nhân dân bầu ra ;

(2)   Quốc hội bầu ra.

-  Ủy ban nhân dân do :

( 1 ) uỷ ban nhân dân cấp trên bầu ra ;

(2)   Nhân dân bầu ra ;

(3)   Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra.

Trả lời

-       Chính phủ làm nhiệm vụ: (2)

-       Chính phủ do: (2)

-       Uy ban nhân dân do: (3)

đ) Vì sao công dân có nghĩa vụ tuân theo pháp luật ?

Trả lời

-       Nhà nước ban hành luật và đặt ra các quy định pháp luật để quán lí nhà nước, quản lí xã hội.

-       Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân lập nên, hoạt động vì lợi ích của nhân dân vì thế công dân có quyền và trách nhiệm giám sát, góp ý kiến vào hoạt động của các đại biểu và các cơ quan đại diện do mình bầu ra, đồng thời có nghĩa vụ thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ các cơ quan nhà nước, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức nhà nước thi hành công vụ.

e)  Em hãy kể một số việc mà bản thân hay gia đình em đã đến cơ quan nhà nước để giải quyết.

Trả lời

Một số việc mà bản thân hay gia đình em đã đến cơ quan nhà nước để giải quyết như: đăng ký kết hôn của bố mẹ, làm giấy khai sinh cho em, xin các loại giấy tờ được sự đồng ý của xã, phường.


Đã có lời giải Sách bài tập GDCD lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.