Trả lời gợi ý Bài 11 trang 38 SGK GDCD lớp 9


Thanh niên đảm đương trách nhiệm của đất nước, mỗi người vươn lên tự rèn luyện, phấn đấu.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

a)  Hãy nêu vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước qua bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Giải chi tiết:

- Thanh niên đảm đương trách nhiệm của đất nước, mỗi người vươn lên tự rèn luyện;

- Là lực lượng xung kích, lực lượng nòng cốt khơi dậy hào khí Việt Nam và lòng tự hào dân tộc;

- Quyết tâm đưa đất nước ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển;

- Thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá...

Đó là trách nhiệm vẻ vang và cũng là thời cơ to lớn để thanh niên, trí thức trẻ đua tài.

LG b

b)  Tại sao đồng chí Tổng Bí thư lại cho rằng, thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là “trách nhiệm vẻ vang và cũng thời cơ rất to lớn...” của thế hệ thanh niên ngày nay ?

Giải chi tiết:

Bởi, “xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là lí tưởng của Đảng, đồng thời là lí tưởng của mỗi người dân yêu nước, trong đó có thế hệ thanh niên ngày nay. 

Vì thế, để hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá mỗi thanh niên phải ra sức học tập văn hoá, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện kĩ năng, đem tài năng cống hiến cho sự phát triển thịnh vượng và bền vững của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, đó là trách nhiệm vẻ vang và thời cơ để thanh niên thể hiện mình trong việc cống hiến tuổi trẻ, sức lực, trí tuệ của mình cho đất nước.

LG c

c)  Để thực hiện tốt trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đồng chí Tổng Bí thư đòi hỏi thanh niên phải học tập, rèn luyện những gì và như thế nào ?

Giải chi tiết:

-  Thanh niên, học sinh phải cố gắng lao động, học tập, chăm lo rèn luyện tư cách, đạo đức và sức khoẻ;

- Vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao văn hoá - khoa học;

- Tiếp thu tinh hoa văn hoá của loài người, kế thừa và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc;

-  Có lòng yêu nước nồng nàn, có cuộc sống tình nghĩa, thuỷ chung với gia đình, bạn bè, lòng biết ơn các thế hệ cha anh..

- Lấy việc đem lại hạnh phúc cho nhân dân, cho mọi người làm niềm vui lớn, là hạnh phúc lớn cho đời mình.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 28 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.