Cảm nhận, chia sẻ - trang 27- SGK Mĩ thuật lớp 2- Cánh Diều

Tải về

Sản phẩm của em có những hình ảnh nào lặp lại.

Đề bài

- Sản phẩm của em có những hình ảnh nào lặp lại.

- Em tạo sự lặp lại của chấm, nét ở sản phẩm bằng cách nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào bức tranh của em để xem những hình ảnh lặp lại và nêu cách tạo ra nét lặp lại.

Lời giải chi tiết

- Sản phẩm của em có các loại quả, mô đất, bụi cỏ, cây được lặp lại.

- Em tạo ra sự lặp lại của chấm, nét bằng cách vẽ thêm quả vào trong cây, nét cong dưới mặt đất, bụi cỏ xen kẽ vào mô đất.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về