Soạn bài Từ Hán Việt siêu ngắn


Soạn bài Từ Hán Việt siêu ngắn nhất trang 69 SGK ngữ văn 7 tập 1 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài


Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Video hướng dẫn giải

ĐƠN VỊ CẤU TẠO CỦA TỪ HÁN VIỆT

1. Các tiếng Nam, quốc, sơn, hà có nghĩa là:

- Nam: phương Nam

- quốc: nước

- sơn: núi

- : sông

=> Từ Nam có thể dùng độc lập còn quốc, sơn, hà không dùng được.

2. 

- Thiên trong thiên niên kỉ, thiên lí mã là: một nghìn.

- Thiên trong thiên đô là: dời, di dời.

Phần II

Video hướng dẫn giải

TỪ GHÉP HÁN VIỆT

1. Các từ sơn hà, xâm phạm, giang san là từ ghép đẳng lập.

2.

a) Các từ ái quốc, thủ môn, chiến thắng thuộc loại từ ghép chính phụ. Trật tự của các yếu tố này giống với trật tự các tiếng trong từ ghép thuần Việt cùng loại.

b) Các từ thiên thư, thạch mã, tái phạm thuộc loại từ ghép chính phụ. Trật tự của của các yếu tố khác với trật tự từ ghép thuần Việt: yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau.

Phần III

LUYỆN TẬP

Câu 1 -> 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 1 (trang 70, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

 Phân biệt nghĩa:

Từ ngữ

Nghĩa của từ

   - Hoa 1:

  - Hoa 2:

   - chỉ một bộ phận của cây.

   - phồn hoa, bóng bẩy, đẹp đẽ

Phi 1:

Phi 2:

Phi 3:

   - bay

   - trái với lẽ phải, pháp luật

   - vợ thứ của vua, xếp dưới hoàng hậu

   - Tham 1:

   - Tham 2:

   - ham muốn

   - tham dự vào

Gia 1:

Gia 2:

   - nhà

   - thêm vào


Trả lời câu 2 (trang 71, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Những từ ghép Hán Việt có chứa các yếu tố Hán Việt:

- quốc: quốc gia, ái quốc, quốc ca, quốc kì, quốc lộ, …

- sơn: sơn hà, giang sơn, sơn cước, sơn dã, sơn hào, …

-: cư trú, cư dân, an cư, định cư, cư ngụ, …

- bại: thất bại, chiến bại, bại vong, đại bại, bại hoại, …

Câu 3 -> 4

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 3 (trang 71, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

a) Từ có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau: hữu ích, phát thanh, bảo mật, phòng hỏa.

b) Từ có yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau: thi nhân, đại thắng, tân binh, hậu đãi.


Trả lời câu 4 (trang 71, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

- 5 từ có yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau: ngư nghiệp, cường quốc, quốc kì, tân binh, đại lộ.

- 5 từ có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau: nhập gia, cách mạng, thủ môn, phát tài, nhập tâm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 119 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí