Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) siêu ngắn - lớp 7 tập 1


Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) siêu ngắn nhất trang 193 SGK ngữ văn 7 tập 1 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1 -> 2

Trả lời câu 1 (trang 193, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

- Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau.

- Từ đồng nghĩa có 2 loại: từ đồng nghĩa hoàn toàn, từ đồng nghĩa không hoàn toàn.

- Có hiện tượng từ đồng nghĩa vì ta thấy có những từ phát âm khác nhau nhưng nó lại có những nét nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.


Trả lời câu 2 (trang 193, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau.


Câu 3 -> 4

Trả lời câu 3 (trang 193, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Từ ngữ

Từ đồng nghĩa

Từ trái nghĩa

nhỏ

lớn, to

thắng

thành công

thua, bại

chăm chỉ

cần cù, siêng năng, chịu khó

lười nhác


Trả lời câu 4 (trang 193, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

- Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác xa nhau, không liên quan đến nhau.

- Phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa:

 

Từ đồng âm

Từ nhiều nghĩa

Giống nhau

Đều có từ hai nét nghĩa trở lên, giống nhau về cách phát âm.

Khác nhau

Các từ có nghĩa khác xa nhau hoàn toàn không liên quan đến nhau

Các từ được hình thành do hiện tượng chuyển nghĩa của từ do đó vẫn mang một số nét nghĩa tương đồng từ nghĩa gốc

Câu 5 -> 6

Trả lời câu 5 (trang 193, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

- Thành ngữ là cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.

- Thành ngữ có thể là chủ ngữ, vị ngữ trong câu hay làm phụ ngữ cho cụm danh từ, cụm động từ.


Trả lời câu 6 (trang 193, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Những thành ngữ thuần Việt đồng nghĩa với thành ngữ Hán Việt:

Thành ngữ Hán Việt

Thành ngữ thuần Việt

Bách chiến bách thắng

Trăm trận trăm thắng

Bán tín bán nghi

Nửa tin nửa ngờ

Kim chi ngọc diệp

Cành vàng lá ngọc

Khẩu Phật tâm xà

Miệng nam mô bụng một bồ dao găm

Câu 7 -> 8

Trả lời câu 7 (trang 194, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

- Đồng ruộng mênh mông và vắng lặng ⟹ Đồng không mông quạnh.

- Phải cố gắng đến cùng ⟹ Còn nước còn tát.

- Làm cha mẹ phải chịu trách nhiệm về hành động sai trái của con cái ⟹ Con dại cái mang.

- Giàu có, nhiều tiền bạc, trong nhà không thiếu thứ gì ⟹ Giàu nứt đố đỏ vách.


Trả lời câu 8 (trang 194, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

- Điệp ngữ là cách lặp lại từ ngữ (hoặc cả một câu) để làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh.

- Các dạng điệp ngữ: điệp ngữ cách quãng, điệp ngữ nối tiếp, điệp ngữ vòng.

Câu 9

Trả lời câu 9 (trang 194, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

- Chơi chữ là lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hước làm câu văn thêm thú vị.

- Một số vị dụ về chơi chữ:

Bà già đi chợ Cầu Đông

Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?

Thầy bói xem quẻ nói rằng:

Lợi thì có lợi nhưng răng không còn.

*** 

Con cá đối bỏ trong cối đá,

Con mèo cái nằm trên mái kèo

              Trách cha mẹ em nghèo, anh nỡ phụ duyên em.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 15 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí