Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) siêu ngắn - lớp 7 tập 1


Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) siêu ngắn nhất trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần a

RÈN LUYỆN CHÍNH TẢ

a) Điền vào chỗ trống:

- Điền một chữ cái, một dấu thanh hoặc một vần vào chỗ trống, ví dụ:

+ Điền x hoặc s vào chỗ trống: xử lí, sử dụng, giả sử, xét xử.

+ Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ được in đậm: tiểu sử, tiêu trừ, tiểu thuyết, tuần tiễu.

- Điền một tiếng hoặc một từ chứa âm, vấn đề mắc lỗi vào chỗ trống, ví dụ:

+ Chọn tiếng thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: (trung, chung) chung sức, trung thành, thủy chung, trung đại.

+ Điền các tiếng mãnh hoặc mảnh vào chỗ thích hợp: mỏng mảnh, dũng mãnh, mãnh liệt, mảnh trăng.

Phần b

b) Tìm từ theo yêu cầu:

Trả lời:

- Tìm tên các sự vật, hoạt động, trạng thái, đặc điểm, tính chất, ví dụ:

+ Tìm tên các loài cá bắt đầu bằng ch (cá chép, cá chuối, cá chim) hoặc bắt đầu bằng tr (cá trắm, cá trê, cá trôi).

+ Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái chứa tiếng có thanh hỏi (nghỉ ngơi, nhảy nhót, nhả khói, ngủ nghỉ, … ) hoặc thanh ngã (suy nghĩ, ngã xuống, cưỡi ngựa, …).

- Tìm từ hoặc cụm từ dựa theo nghĩa và đặc điểm ngữ âm đã cho sẵn, ví dụ tìm những từ chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:

+ Không thật, vì được tạo ra một cách không tự nhiên: giả dối

+ Tàn ác, vô nhân đạo: dữ dằn

+ Dùng cử chỉ, ánh mắt làm dấu hiệu để báo cho người khác biết: ra hiệu

Phần c

c)  Đặt câu phân biệt các từ chứa những tiếng dễ lẫn, ví dụ:

Trả lời:

- Chúng ta quyết tâm giành lại độc lập tự do cho dân tộc.

- Bà luôn để dành cho em những thứ ngon nhất.

- Phải tắt điện trước khi ra khỏi nhà.

- Đường phố Hà Nội luôn tắc đường vào giờ tan tầm.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí