Review 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 4


Đề bài

1. Complete the crossed.

Hướng dẫn:

2. pins

3. fishing

4. fall

5. cookies

6. camera

7. spring

8. shopping

2. Write the correct words.

fishing / camera / playing / season / taking / country

Anne is nine. She's from Australia. Australia is a beautiful 1_country_. Anne likes living in Australia. Her favorite 2____ is summer. Anne likes 3______ volleyball on the beach. She doesn't like 4_____ . She likes 5_______ photos. She has a great 6_____.

Dịch:

Anne rất tốt. Cô ấy đến từ Australia. Australia là một quốc gia đẹp. Mùa hè yêu thích của cô ấy là mùa hè. Anne thích chơi bóng chuyền trên biển. Cô ấy không thích câu cá. Cô ấy thích chụp ảnh. Cô ấy có một cái máy ảnh tuyệt vời.

3. Read and write 'T' (true) or 'F' (false)

1. Nam is from Mexico. _F_

2. Lucas and Bruno are from Brazil. ____

3. Billy is from Korea. ______

4. Rosa is from the U.S.A. _____

5. Kate and Megan are from Australia. ____

6. Ploy is from Thailand. ____

4. Write. like / likes / don't like / doesn't like.

1. Duy _likes_ playing volleyball. He doesn't like fishing.

2. Ly and Mi ____ doing gymnastics. They _____ playing the piano.

3. Oanh ____ reading comics. She _____ playing chess.

4. Lam and Nam _____ taking photos. They _____ playing the guitar.

5. Xuan ____ cooking. She ____ shopping.

5. Read and write the numbers.

1. Can I use your MP3 player?

2. Can we have some cakes?

3. Can we watch our DVD?

4. Can I play with them?

6. Read and complete the word. a_e / i_e / o_e / u_e.

 

Lời giải chi tiết

2.Hướng dẫn:

2. season

3. playing

4. fishing

5. taking

6. camera

3.Hướng dẫn:

2. T

3. F

4. F

5. T

6. T

4.Hướng dẫn:

2. don't like – like

3. likes – doesn't like

4. like – don't like

5. likes – doesn't like

Dịch:

1. Duy thích chơi bóng chuyền. Anh ấy không thích câu cá.

2. Ly và Mi không thích tập thể hình. Họ thích chơi đàn.

3. Oanh thích đọc truyện tranh. Cô ấy không thích chơi cờ.

4. Lam và Nam thích chụp ảnh. Họ không thích chơi đàn.

5. Xuân thích nấu ăn. Cô ấy không thích đi mua sắm.

5.Hướng dẫn

1 – c

2 – d

3 – a

4 – b

6.Hướng dẫn:

2. cube u_e

3. rope o_e

4. space a_e

5. stone o_e

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 26 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.