Phần thứ nhất. CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC

Bình chọn:
4.6 trên 81 phiếu
Câu 1 trang 11 SGK GDCD lớp 10

Hãy phân tích sự khác nhau giữa đối tượng nghiên cứu giữa Triết học với các môn khoa học cụ thể, cho ví dụ.

Xem lời giải

Câu 2 trang 11 SGK GDCD lớp 10

Ở các ví dụ sau, ví dụ nào thuộc kiến thức khoa học cụ thể, ví dụ nào thuộc kiến thức triết học? Vì sao?

Xem lời giải

Câu 3 trang 11 SGK GDCD lớp 10

Dựa vào cơ sở nào để phân chia các hệ thống thế giới quan trong Triết học?

Xem lời giải

Câu 4 trang 11 SGK GDCD lớp 10

Phân tích các yếu tố duy vật, duy âm về thế giới trong truyện và câu dẫn sau:

Xem lời giải

Câu 5 trang 11 SGK GDCD lớp 10

Hãy nêu ý kiến của mình về các yếu tố biện chứng, siêu hình về phương pháp luận trong truyện, các câu tục ngữ và thành ngữ sau:

Xem lời giải

Câu 1 trang 18 SGK GDCD lớp 10

Bằng kiến thức đã học và thực tế cuộc sống, em hãy chứng minh một vài sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên tồn tại khách quan.

Xem lời giải

Câu 2 trang 18 SGK GDCD lớp 10

Em hãy giải thích quan điểm: Con người và xã hội loài người là sản phẩm của giới tự nhiên

Xem lời giải

Câu 3 trang 18 SGK GDCD lớp 10

Theo em, việc làm nào đúng, việc làm nào là sai trong các câu sau? Vì sao?

Xem lời giải

Câu 4 trang 18 SGK GDCD lớp 10

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết: Con người có thể hạn chế tác hại của lũ lụt không? Bằng cách nào?

Xem lời giải

Câu 1 trang 23 SGK GDCD lớp 10

Theo quan điểm triết học Mác – Lê-nin, thế nào là vận động?

Xem lời giải

Câu 2 trang 23 SGK GDCD lớp 10

Theo quan điểm triết học Mác – Lê-nin, thế nào là phát triển?

Xem lời giải

Câu 3 trang 23 SGK GDCD lớp 10

Hãy chứng minh rằng, vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất.

Xem lời giải

Câu 4 trang 23 SGK GDCD lớp 10

Một học sinh chuyển cấp từ Trung học cơ sở lên cấp Trung học phổ thông có được coi là bước phát triển không? Vì sao?

Xem lời giải

Câu 5 trang 23 SGK GDCD lớp 10

Em hãy nêu một vài ví dụ về sự phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, đời sống nhân dân… của nước ta hiện nay. Trong mỗi ví dụ ấy, cần nói rõ nội dung sự phát triển là gì.

Xem lời giải

Câu 6 trang 23 SGK GDCD lớp 10

Hãy sắp xếp các hiện tượng sau đây theo các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất từ thấp đến cao.

Xem lời giải

Câu 1 trang 28 SGK GDCD lớp 10

Thế nào là mâu thuẫn? Thế nào là mặt đối lập? Những mặt đối lập có quan hệ với nhau như thế nào mới tạo thành mâu thuẫn? Cho ví dụ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 28 SGK GDCD lớp 10

Thế nào là “thống nhất” giữa các mặt đối lập? Cho ví dụ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 28 SGK GDCD lớp 10

Thế nào là “đấu tranh” giữa các mặt đối lập? Cho ví dụ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 28 SGK GDCD lớp 10

Em hãy nêu một vài kết luận của bản thân qua việc nghiên cứu sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn.

Xem lời giải

Câu 5 trang 29 SGK GDCD lớp 10

Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau đây.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất