Nhiệm vụ 9 trang 20 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 - Chân trời sáng tạo


Viết 3 điều thể hiện mong muốn của em với các bạn trong lớp để xây dựng tình bạn đẹp.

Đề bài

Viết 3 điều thể hiện mong muốn của em với các bạn trong lớp để xây dựng tình bạn đẹp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đầu tiên em cần biết để có một tình bạn đẹp cần phải có những yếu tố nào? Ví dụ: Lòng vị tha, sự khoan dung, sẵn sàng nói lời cảm ơn, lời xin lỗi,…

- Sau đó em cảm thấy giữa mình và các bạn trong lớp đang thiếu yếu tố nào? Từ đó bày tỏ mong muốn của em.

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 20 phiếu