Nhiệm vụ 4 trang 7 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo


Viết tên các việc làm vào cột “Việc làm” trong bảng sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Viết tên các việc làm vào cột “Việc làm” trong bảng sau:

Phương pháp giải:

- Nhớ lại những việc mà thường ngày em hay làm. Ví dụ: tập thể dục,đọc sách, ôn bài, chơi thể thao,...

- Lần lượt viết những việc làm đó vào bảng trong vở bài tập.

Lời giải chi tiết:

2

Đánh dấu X vào những ngày mà em thực hiện và điền số ngày thực hiện các việc làm đó vào cột “Tổng kết”.

Phương pháp giải:

- Từ những việc làm em đã viết vào bảng ở bài tập 1, em tiếp tục đánh dấu X vào những ngày mà em thực hiện những công việc đó.

- Sau khi đánh dấu X, em đếm xem em đã thực hiện công việc đó bao nhiêu ngày và viết tổng số ngày thực hiện công việc đó và cột “Tổng kết”.

Lời giải chi tiết:

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 14 phiếu