Nhiệm vụ 3 trang 11 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo


Thực hành ghi nhớ cách phòng tránh bị lạc, Em hãy đọc các yêu cầu ở cột “Nhiệm vụ” và viết câu trả lời vào cột “Câu trả lời của em.”

Đề bài

Thực hành ghi nhớ cách phòng tránh bị lạc,

Em hãy đọc các yêu cầu ở cột “Nhiệm vụ” và viết câu trả lời vào cột “Câu trả lời của em.”

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc kĩ các yêu cầu ở cột “Nhiệm vụ” và lần lượt thực hiện các nhiệm vụ mà đề bài yêu cầu. Sau đó viết câu trả lời của em vào cột” Câu trả lời của em”.

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu