Nhiệm vụ 1 trang 10 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo


Viết lại một câu chuyện bị lạc hoặc bị bắt cóc mà em biết vào khung sau:

Đề bài

Viết lại một câu chuyện bị lạc hoặc bị bắt cóc mà em biết vào khung sau:

Trả lời các câu hỏi sau khi viết đã viết lại câu chuyện:

1. Điều gì đã xảy ra với bạn nhỏ trong câu chuyện?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nguyên nhân nào dẫn đến điều đó?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Bạn nhỏ đã làm gì? Kết quả ra sao?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Nếu em là bạn nhỏ trong câu chuyện, em sẽ xử lí như thế nào?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đầu tiên em cần xác định được để viết một câu chuyện cần có những nội dung gì. Cụ thể: Em phải xác định được cốt truyện, xem chúng gồm những sự việc gì, diễn biến và kết thúc ra sao. Các nhân vật trong chuyện có hành động, lời nói, ý nghĩ, tình cảm như thế nào,…

Chú ý:

- Em có thể kể lại một câu chuyện mà đã được đọc, được nghe hoặc được xem.

- Cốt truyện phải rõ ràng, có nhân vật xác định, câu văn cần ngắn gọn, dễ hiểu.

Lời giải chi tiết

1. Bạn Hoa bị lạc trong lúc đi tham quan sở thú cùng lớp.

2. Vì bạn Hoa tự ý rời đoàn để đi mua kem ăn.

3. Bạn Hoa đã khóc rất to, sau đó được chú bảo vệ đưa đi tìm cô giáo.

4. Nếu em là bạn Hoa, em sẽ nghe lời của cô giáo, sẽ không tự ý rời đoàn mà sẽ đi cùng các bạn hoặc em sẽ xin phép cô giáo cho em đi mua kem một lát, như vậy cô giáo sẽ nắm được thông tin và dễ dàng quản lý hơn. Bên cạnh đó, trước khi đến sở thú, em sẽ xin số điện thoại của cô giáo, phòng trường hợp bị lạc có thể gọi cho cô hoặc nhờ chú bảo vệ gọi cho cô.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 37 phiếu