Bình chọn:
4.4 trên 69 phiếu
Bài 1: TTMT-Sơ lược về mĩ thuật nhà Nguyễn (1802-1945) Bài 1: TTMT-Sơ lược về mĩ thuật nhà Nguyễn (1802-1945)

Giải bài tập mĩ thuật lớp 9 Bài 1: TTMT-Sơ lược về mĩ thuật nhà Nguyễn (1802-1945)

Xem chi tiết
Bài 2: Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả (Vẽ hình) Bài 2: Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả (Vẽ hình)

Giải bài tập mĩ thuật lớp 9 Bài 2: Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả (Vẽ hình)

Xem chi tiết
Bài 3: Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả (Vẽ màu) Bài 3: Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả (Vẽ màu)

Giải bài tập mĩ thuật lớp 9 Bài 3: Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả (Vẽ màu)

Xem chi tiết
Bài 4: Vẽ trang trí- Tạo dáng và trang trí túi xách Bài 4: Vẽ trang trí- Tạo dáng và trang trí túi xách

Giải bài tập mĩ thuật lớp 9 Bài 4: Vẽ trang trí- Tạo dáng và trang trí túi xách

Xem chi tiết
Bài 5: Vẽ tranh - Đề tài tranh phong cảnh quê hương Bài 5: Vẽ tranh - Đề tài tranh phong cảnh quê hương

Giải bài tập mĩ thuật lớp 9 Bài 5: Vẽ tranh - Đề tài tranh phong cảnh quê hương

Xem chi tiết
Bài 6: TTMT- Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam Bài 6: TTMT- Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam

Giải bài tập mĩ thuật lớp 9 Bài 6: TTMT- Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam

Xem chi tiết
Bài 7 + 8: Vẽ theo mẫu - Vẽ tượng chân dung Bài 7 + 8: Vẽ theo mẫu - Vẽ tượng chân dung

Giải bài tập mĩ thuật lớp 9 Bài 7 + 8: Vẽ theo mẫu - Vẽ tượng chân dung

Xem chi tiết
Bài 9: Vẽ theo mẫu- Tập phóng tranh ảnh Bài 9: Vẽ theo mẫu- Tập phóng tranh ảnh

Giải bài tập mĩ thuật lớp 9 Bài 9: Vẽ theo mẫu- Tập phóng tranh ảnh

Xem chi tiết
Bài 10: Vẽ tranh - Đề tài lễ hội Bài 10: Vẽ tranh - Đề tài lễ hội

Giải bài tập mĩ thuật lớp 9 Bài 10: Vẽ tranh - Đề tài lễ hội

Xem chi tiết
Bài 11: Vẽ trang trí - Trang trí hội trường Bài 11: Vẽ trang trí - Trang trí hội trường

Giải bài tập mĩ thuật lớp 9 Bài 11: Vẽ trang trí - Trang trí hội trường

Xem chi tiết
Bài 12: TTMT-Sơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam Bài 12: TTMT-Sơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam

Giải bài tập mĩ thuật lớp 9 Bài 12: TTMT-Sơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam

Xem chi tiết
Bài 13: Vẽ theo mẫu - Tập vẽ dáng người Bài 13: Vẽ theo mẫu - Tập vẽ dáng người

Giải bài tập mĩ thuật lớp 9 Bài 13: Vẽ theo mẫu - Tập vẽ dáng người

Xem chi tiết
Bài 14: Vẽ tranh - Đề tài lực lượng vũ trang Bài 14: Vẽ tranh - Đề tài lực lượng vũ trang

Giải bài tập mĩ thuật lớp 9 Bài 14: Vẽ tranh - Đề tài lực lượng vũ trang

Xem chi tiết
Bài 15: Vẽ trang trí - Tạo dáng và trang trí thời trang Bài 15: Vẽ trang trí - Tạo dáng và trang trí thời trang

Giải bài tập mĩ thuật lớp 9 Bài 15: Vẽ trang trí - Tạo dáng và trang trí thời trang

Xem chi tiết
Bài 16: TTMT - Sơ lược về nền mĩ thuật Châu Á Bài 16: TTMT - Sơ lược về nền mĩ thuật Châu Á

Giải bài tập mĩ thuật lớp 9 Bài 16: TTMT - Sơ lược về nền mĩ thuật Châu Á

Xem chi tiết
Bài 17: Vẽ trang trí - Vẽ biểu trưng Bài 17: Vẽ trang trí - Vẽ biểu trưng

Soạn mĩ thuật lớp 9 Bài 17: Vẽ trang trí - Vẽ biểu trưng

Xem chi tiết
Bài 18: Vẽ tranh – Đề tài tự do Bài 18: Vẽ tranh – Đề tài tự do

Giải bài tập mĩ thuật lớp 9 Bài 18: Vẽ tranh – Đề tài tự do

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay