Âm nhạc

Bình chọn:
4.3 trên 44 phiếu
Tiết 1: Học hát bài Bóng dáng một ngôi trường Tiết 1: Học hát bài Bóng dáng một ngôi trường

Giải bài tập âm nhạc lớp 9 Tiết 1: Học hát bài Bóng dáng một ngôi trườngx

Xem chi tiết
Tiết 2: Nhạc lí : Giới thiệu về quãng & Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng – TĐN số 1 Tiết 2: Nhạc lí : Giới thiệu về quãng & Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng – TĐN số 1

Giải bài tập âm nhạc lớp 9 Tiết 2: Nhạc lí : Giới thiệu về quãng & Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng – TĐN số 1

Xem chi tiết
Tiết 3: Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường; Ôn tập TĐN số 1 & Âm nhạc thường thức Tiết 3: Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường; Ôn tập TĐN số 1 & Âm nhạc thường thức

Giải bài tập âm nhạc lớp 9 Tiết 3: Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường; Ôn tập Tập học nhạc: TĐN số 1 & Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ.

Xem chi tiết
Tiết 4 : Học hát: Bài Nụ cười Tiết 4 : Học hát: Bài Nụ cười

Giải bài tập âm nhạc lớp 9 Tiết 4 : Học hát: Bài Nụ cười

Xem chi tiết
Tiết 5: Ôn tập bài hát: Nụ cười & Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ - TĐN số 2 Tiết 5: Ôn tập bài hát: Nụ cười & Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ - TĐN số 2

Giải bài tập âm nhạc lớp 9 Tiết 5: Ôn tập bài hát: Nụ cười & Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ - TĐN số 2

Xem chi tiết
Tiết 6: Ôn tập Tập học nhạc: TĐN số 2 ; Nhạc lí & Âm nhạc thường thức Tiết 6: Ôn tập Tập học nhạc: TĐN số 2 ; Nhạc lí & Âm nhạc thường thức

Giải bài tập âm nhạc lớp 9 Tiết 6: Ôn tập Tập học nhạc: TĐN số 2 ; Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm & Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki

Xem chi tiết
Tiết 8: Học hát: Bài Nối vòng tay lớn. Tiết 8: Học hát: Bài Nối vòng tay lớn.

Giải bài tập âm nhạc lớp 9 Tiết 8: Học hát: Bài Nối vòng tay lớn.

Xem chi tiết
Tiết 9:  Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng & Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng – TĐN số 3. Tiết 9: Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng & Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng – TĐN số 3.

Giải bài tập âm nhạc lớp 9 Tiết 9: Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng & Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng – TĐN số 3.

Xem chi tiết
Tiết 10: Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn; Ôn tập TĐN số 3 & Âm nhạc thường thức Tiết 10: Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn; Ôn tập TĐN số 3 & Âm nhạc thường thức

Giải bài tập âm nhạc lớp 9 Tiết 10: Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn; Ôn tập Tập học nhạc: TĐN số 3 & Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con

Xem chi tiết
Tiết 11: Học hát: Bài Lý kéo chài Tiết 11: Học hát: Bài Lý kéo chài

Giải bài tập âm nhạc lớp 9 Tiết 11: Học hát: Bài Lý kéo chài

Xem chi tiết
Tiết 12: Ôn tập bài hát: Lí kéo chài & Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ - TĐN số 4 Tiết 12: Ôn tập bài hát: Lí kéo chài & Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ - TĐN số 4

Giải bài tập âm nhạc lớp 9 Tiết 12: Ôn tập bài hát: Lí kéo chài & Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ - TĐN số 4

Xem chi tiết
Tiết 13: Ôn tập Tập học nhạc: TĐN số 4 & Âm nhạc thường thức Tiết 13: Ôn tập Tập học nhạc: TĐN số 4 & Âm nhạc thường thức

Giải bài tập âm nhạc lớp 9 Tiết 13: Ôn tập Tập học nhạc: TĐN số 4 & Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca.

Xem chi tiết