Lý thuyết một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ


Bài 2 Các phương pháp thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

1. Phương pháp kí hiệu

- Đối tượng thể hiện:

+ Các đối tượng địa lí phân bố theo những điểm cụ thể (đỉnh núi, các mỏ khoáng sản,…).

+ Những đối tượng tập trung trên những diện tích nhỏ mà không thể biểu hiện trên bản đồ theo tỉ lệ (nhà máy, điểm dân cư, trường học,…).

- Hình thức: 3 dạng (kí hiệu hình học, kí hiệu chữ và kí hiệu tượng hình) đặt chính xác vào vị trí mà đối tượng đó phân bố trên bản đồ.

- Khả năng thể hiện: thể hiện về mặt chất lượng, số lượng, cấu trúc, sự phát triển và phân bố của đối tượng thông qua hình dạng, màu sắc, kích thước,… của kí hiệu.

2. Phương pháp đường chuyển động

- Đối tượng thể hiện: các đối tượng và hiện tượng có sự di chuyển.

- Hình thức: các mũi tên

- Khả năng thể hiện: thể hiện hướng, số lượng, chất lượng của các đối tượng.

3. Phương pháp bản đồ - biểu đồ

- Đối tượng thể hiện: giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí theo từng lãnh thổ.

- Hình thức: các loại biểu đồ khác nhau (cột, tròn,…).

- Khả năng thể hiện: thể hiện số lượng, chất lượng của các đối tượng.

4. Phương pháp chấm điểm

- Đối tượng thể hiện: các đối tượng phân tán nhỏ lẻ trên lãnh thổ.

- Hình thức: các điểm chấm, mỗi điểm chấm ứng với một số lượng của đối tượng nhất định.

- Khả năng thể hiện: chủ yếu thể hiện số lượng của đối tượng.

5. Phương pháp khoanh vùng

- Đối tượng thể hiện: những đối tượng phân vùng nhưng không đều trên khắp lãnh thổ, chỉ có ở từng vùng nhất định.

- Hình thức: khoanh vùng bằng các đường nét liền, đường nét đứt, màu sắc, kí hiệu hoặc viết tên đối tượng vào vùng đó.

- Khả năng thể hiện: thể hiện sự phân bố của đối tượng.
Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 10 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí