Lý thuyết âm nhạc trang 17 SGK Âm nhạc 7 - Chân trời sáng tạo


Lý thuyết âm nhạc

Đề bài

Xác định các kí hiệu để tăng trường độ nốt nhạc trong bài hát Niềm vui gia đình

Lời giải chi tiết

Các kí hiệu để tăng trường độ nốt nhạc trong bài hát Niềm vui gia đình là: dấu nối


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí