Hát: Niềm vui gia đình trang 13 SGK Âm nhạc 7 - Chân trời sáng tạo


Hát: Niềm vui gia đình

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nêu cảm nhận của em về bài hát Niềm vui gia đình

Lời giải chi tiết:

Đây là một bài hat hay và có ý nghĩa về tình cảm giá đình. Nghe bài hát này, em càng thêm yêu gia đình của mình hơn.

Câu 2

Em cần làm gì để hiện sự kính yêu và tôn trọng cha mẹ?

Lời giải chi tiết:

Em cần giúp đỡ cha mẹ những việc vừa sức của mình và vâng lời cha mẹ.


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí