Lesson Two - Starter: My family - Family & Friends Special Edittion Grade 4

Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Giải bài tập Lesson Two - Starter: My family - Family & Friends Special Edittion Grade 4

1. Read and write 'T' (true) or 'F' (fales)

 

1. The red car is smaller than the blue car.  _F_

3. The green car is faster than the red car. ____

5. The blue car is slower than the green car. ___

2. The green car is bigger than the blue car. ___

4. The red car is faster than the green car. ___

6. The blue car is slower than the red car. ___

Hướng dẫn:

2 – T

3 – F

4 – T

5 – F

6 – T

Dịch:

1. Ô tô màu đỏ nhỏ hơn ô tô màu xanh nước biển.

2. Ô tô màu xanh lá lớn hơn ô tô màu xanh nước biển.

3. Ô tô màu xanh lá nhanh hơn ô tô màu đỏ.

4. Ô tô màu đỏ nhanh hơn ô tô màu xanh lá.

5. Ô tô màu xanh nước biển chậm hơn ô tô màu xanh lá.

6. Ô tô màu xanh nước biển chậm hơn ô tô màu đỏ.

2. Write

Hướng dẫn giải:

2. taller

3. faster

4. smaller

Dịch:

1. Voi to hơn khỉ.

2. Hươu cao cổ cao hơn ngựa vằn.

3. Con lừa nhanh hơn con bò sữa.

4. Con dê nhỏ hơn con ngựa.

3. Read and write 'T' (true) of 'F' (false)

1. It was sunny. _T_

2. The children were sad. ___

3. The girl was hungry. ____

4. The boy was thirsty. ____

5. Mom and dad were cold. ____

Hướng dẫn:

2 – F

3 – T

4 – T

5 – F

Dịch:

1. Trời nắng.

2. Những đứa trẻ buồn.

3. Cô gái đói.

4. Cậu bé khát.

5. Mẹ và bố lạnh.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Starter: My Family