Âm nhạc lớp 6: Kết nối tri thức Chủ đề 1: Tuổi học trò

Hát: Con đường học trò SGK Âm nhạc 6 - Kết nối tri thức


Hát: con đường học trò

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hát

 

Phương pháp giải:

Hát bài: Con đường học trò

Lời giải chi tiết:

Hát bài: Con đường học trò

Câu hỏi 1

Tập hát từng câu kết hợp vỗ tay theo phách.

Phương pháp giải:

Học sinh tập hát kết hợp vỗ tay theo phách.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tập hát kết hợp vỗ tay theo phách.

Câu hỏi 2

Hát theo các hình thức

Nối tiếp: 

Nhóm 1: Con đường .... giòn tan

Nhóm 2: Em qua .... bước chân học trò

Hòa giọng: Con đường học trò .... tuổi hồng

Phương pháp giải:

Học sinh tập hát theo các hình thức.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tập hát theo các hình thức trên.

Câu hỏi 3

Hát kết hợp vận động cơ thể theo nhịp.

Phương pháp giải:

Hát kết hợp vận động cơ thể theo nhịp.

Lời giải chi tiết:

Học sinh hát kết hợp vận động cơ thể theo nhịp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: