Giải VBT ngữ văn 6 bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)


Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo) trang 137 VBT ngữ văn 6 tập 2.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (trang 135 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2): 

Hãy viết thêm chủ ngữ và vị ngữ phù hợp vào những chỗ trống dưới đây để tạo thành những câu hoàn chỉnh.

Lời giải chi tiết:

a) Mỗi khi tan trường, bác bảo vệ lại mở to cánh cổng.

b) Ngoài cánh đồng, lúa chín trĩu bông.

c) Giữa cánh đồng lúa chín, những chiếc nón trắng nhấp nhô.

d) Khi chiếc ô tô về đến đầu làng, đám trẻ nhỏ kéo nhau chạy ra xem.

Câu 2

Câu 2 (trang 136 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2): 

Hãy chỉ ra chỗ sai và nêu cách chữa các câu sau đây:

a) Giữa hồ, nơi có một toà tháp cổ kính.

b) Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, một dân tộc anh hùng.

c) Nhằm ghi lại những chiến công lịch sử của quân và dân Hà Nội bảo vệ cây cầu trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.


Lời giải chi tiết:

a)

- Lỗi: thiếu chủ ngữ, vị ngữ

- Sửa: Giữa hồ, nơi có một tòa tháp cổ kính, một cụ rùa từ dưới nổi lên.

b)

- Lỗi: thiếu chủ ngữ, vị ngữ.

- Sửa: Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh chống ngoại xâm, dân tộc ta là một dân tộc anh hùng.

c)

- Lỗi: thiếu chủ ngữ, vị ngữ.

- Sửa: Nhằm ghi lại những chiến công lịch sử của quân và dân Hà Nội bảo vệ cây cầu trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, chúng ta đã dựng bia ghi công.

Câu 3

Câu 3 (trang 136 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2): 

Các câu sau sai ở chỗ nào? Nên chữa như thế nào?

a) Cây cầu đưa những chiếc xe vận tải nặng nề vượt qua sông và bóp còi rộn vang cả dòng sông yên tĩnh.

b) Vừa đi học về, mẹ đã bảo Thuý sang đón em. Thúy cất vội cặp sách rồi đi ngay.

c) Khi em đến cổng trường thì Tuấn gọi em và được bạn ấy cho một cây bút mới.


Lời giải chi tiết:

a)

- Sai về ý nghĩa từ ngữ.

- Sửa thành: Cây cầu đưa … và còi xe rộn vang cả dòng sông yên tĩnh.

b)

- Phần vị ngữ được đặt sai vị trí.

- Sửa thành: Thúy vừa đi học về, mẹ đã bảo sang đón em …

c)

- Thiếu chủ ngữ.

- Sửa thành: Khi em đến cổng trường thì Tuấn gọi em và em được bạn ấy cho một cây bút mới.

Câu 4

Câu 4 (trang 136 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2): 

Trong những câu sau, câu nào là câu sai? Hãy chữa lại các câu sai cho đúng.

Lời giải chi tiết:

Chữa lại các câu như sau:

a, Nhằm hưởng ứng phong trào bảo vệ thiên nhiên và môi trường, các bạn học sinh đã tham gia lao động.

b, Những năm học ở Tiểu học đã cho chũng em những kiến thức đầu tiên - kiến thức nền tảng cho cuộc sống sau này.

c, Dế Mèn rất ân hận vì đã trêu chị Cốc, làm cho Dế Choắt bị đòn oan và chết.

d, Sau khi được trao giải nhất, Kiều Phương trở về trong vòng tay dang sẵn của cả bố và mẹ tôi.

Câu 5

Câu 5 (trang 137 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2): 

Kể tên các lỗi về chủ ngữ và vị ngữ. Nêu cách chữa từng loại lỗi đó.

Lời giải chi tiết:

Các lỗi thường gặp: 

Viết câu thiếu chủ ngữ: Đọc kĩ lại để nắm nội dung chính xác của câu, sau đó xác định chủ ngữ thực hiện hành động, vị ngữ (hành động mà chủ ngữ thực hiện), xác định rõ từng thành phần câu và thêm chủ ngữ phù hợp.

Viết câu thiếu vị ngữ: Đọc kĩ câu, xác định thành phần thiếu và thêm chủ ngữ cho phù hợp.

Viết câu thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ: Đọc kĩ để nắm nội dung và thêm chủ ngữ vị ngữ cho phù hợp với nội dung.

- Viết câu sai về quan hệ ngữ nghĩa giữa các thành phần câu: Đọc kĩ câu văn, tìm lỗi sai về quan hệ và sửa lại cho phù hợp.

Câu 6

Câu 6 (trang 137 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2): 

Lấy một bài tập làm văn của bản thân, xem xét và phân tích từng câu một để rút kinh nghiệm viết văn cho những lần sau.

Lời giải chi tiết:

- Các em lấy một bài tập làm văn của mình, phân tích và thống kê các lỗi bề câu và chữa lại cho đúng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí