Chủ đề 4: Rèn luyện bản thân

Phần 2. Rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ trang 28 SGK Hoạt động trải nghiệm 7 Kết nối tri thức


Thảo luận về tính kiên trì, chăm chỉ theo các gợi ý sau. Xác định và xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Thảo luận về tính kiên trì, chăm chỉ theo các gợi ý sau:

- Biểu hiện của tính kiên trì, chăm chỉ trong công việc.

- Tác động của tính kiên trì, chăm chỉ đến hiệu quả công việc.

- Hãy kể về một số trường hợp thành công trong cuộc sống nhờ tính kiên trì , chăm chỉ.

- Làm thế nào để rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ?

Phương pháp giải:

Em dựa vào gợi ý và thảo luận với các bạn.

Lời giải chi tiết:

- Biểu hiện của tính kiên trì, chăm chỉ trong công việc:

+ Luôn cần cù, chăm chỉ, nỗ lực, chịu khó, quyết tâm hoàn thành công việc đã đặt ra.

+ Tự giác, chủ động thực hiện công việc.

+ Không bỏ cuộc khi gặp khó khăn, trở ngại.

+ Không trông chờ, ỷ lại vào người khác…

- Tác động của tính kiên trì, chăm chỉ đến hiệu quả công việc:

+ Hoàn thành công việc nhanh chóng, đúng hạn, năng suất công việc cao.

+ Nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và đồng nghiệp.

+ Nâng cao giá trị của bản thân.

+ Giúp chúng ta tích lũy được nhiều kinh nghiệm có ích cho công việc sau này...

- Một số trường hợp thành công trong cuộc sống nhờ tính kiên trì, chăm chỉ: trạng nguyên Nguyễn Hiền, Cao Bá Quát, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký,...

- Để rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ, chúng ta cần:

+ Xác định rõ điều mình muốn và cần đạt được.

+ Lập kế hoạch chi tiết về những việc cần làm.

+ Phân chia công việc thành từng phần và thực hiện lần lượt.

+ Viết, vẽ lời nhắc cho bản thân và để ở nơi dễ thấy.

+ Động viên lẫn nhau khi làm việc.

Hoạt động 2

Câu 1

Xác định và xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ.

Phương pháp giải:

Em làm theo gợi ý để xác định và lập kế hoạch 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Chia sẻ kế hoạch rèn luyện của em.

Phương pháp giải:

Em chia sẻ với các bạn về kế hoạch của mình.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí