Bài 9. Thực hành: Quan sát tế bào trang 61, 62, 63 Sinh 10 Kết nối tri thức


Báo cáo thực hành quan sát tế bào

Thực hành: Quan sát tế bào

Câu 1. Một học sinh khi đưa tiêu bản tế bào vảy hành lên quan sát thì không nhìn được hình dạng của tế bào. Theo em, bạn đó có thể đã làm sai bước nào trong quy trình trên?

Phương pháp giải:

Có 4 bước chính:

+ Bước 1: cố định mẫu

+ Bước 2: Nhuộm mẫu vật

+ Bước 3: Rửa mẫu nhuộm

+ Bước 4: Quan sát tiêu bản.

Lời giải chi tiết:

Theo em, bạn đó có thể làm sai bước 1,2 hoặc 3

Bước 1: Lấy quá ít hoặc quá nhiều mẫu thì cũng sẽ không thể quan sát được.

Bước 2: Thời gian nhuộm quá ngắn 

Bước 3: trong quá trình rửa mẫu khi không cẩn thận sẽ rửa trôi mẫu đi luôn.

Câu 2. Em hãy cho biết các loại hình dạng vi khuẩn trong khoang miệng của người. Nếu làm tiêu bản thành công thì các vi khuẩn bắt màu gì với thuốc nhuộm fuchsine?

Lời giải chi tiết:

Hình dạng vi khuẩn trong khoang miệng của người rất đa dạng : trực khuẩn, cầu khuẩn, xoắn khuẩn...

Hầu hết vi khuẩn trong khoang miệng thuộc vi khuẩn gram âm nên nếu làm tiêu bản thành công thì các vi khuẩn bắt màu đỏ với thuốc nhuộm fuchsine

Câu 3. Qua thí nghiệm, em thấy tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực dễ nhìn thấy hơn? Tế bào nào em quan sát được chi tiết thành phần cấu tạo? Vì sao?

Lời giải chi tiết:

Tế bào nhân thực dễ quan sát tế bào nhân sơ hơn do tế bào nhân sơ.

Tế bào nhân thực sẽ quan sát được chi tiết thành phần cấu tạo vì tế bào nhân sơ có kích thước nhỏ hơn tế bào nhân thực.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu