Tuần 8 trang 24 SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 3 chân trời sáng tạo


Cùng bạn lên ý tưởng về nội dung sẽ tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm. Làm sản phẩm tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 7

Câu 1. Cùng bạn đưa ra ý tưởng cho nội dung sẽ tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phương pháp giải:

Em thảo luận theo nhóm để hoàn thành ý tưởng.

Lời giải chi tiết:

Có thể tham khảo một số nội dung sau:

- An toàn thực phẩm là gì? Vì sao phải vệ sinh an toàn thực phẩm?

- Những cách thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm

- Những thực phẩm nên ăn và không nên ăn

Câu 2

Lựa chọn hình thức thể hiện nội dung tuyên truyền.

Phương pháp giải:

Em thảo luận với các bạn trong nhóm và thống nhất.

Lời giải chi tiết:

Một số hình thức thể hiện:

+ Tranh ảnh

+ Thuyết trình, tuyên truyền trước lớp

+ Tuyên truyền bằng chính những hoạt động sống thường ngày

+ Tuyên truyền bằng những hành động thường ngày của mình.

Câu 3

Làm sản phẩm tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phương pháp giải:

Học sinh tự thực hiện


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu