Tuần 8 trang 24 SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Cánh diều


Thiết kế sản phẩm yêu thích. bị giấy màu, các loại hạt, hồ dán, bút màu, kéo,....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Thiết kế sản phẩm yêu thích

- Chuẩn bị giấy màu, các loại hạt, hồ dán, bút màu, kéo,....

- Tiến hành:

+ Trao đổi ý tưởng thiết kế

+ Thực hành sản phẩm.

Phương pháp giải:

 Em cùng các bạn thiết kế sản phẩm

Lời giải chi tiết:

Gợi ý một số sản phẩm:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu