Giải câu 2 trang 93 SBT địa 8


Giải câu 2 trang 93 sách bài tập Địa lí 8, Hãy nêu giá trị của tài nguyên thực vật ở nước ta.

Đề bài

Dựa vào bảng 38.1. Một số tài nguyên thực vật Việt Nam (theo giá trị sử dụng), tr. 133 SGK, kết hợp với vốn hiểu biết, hãy nêu giá trị của tài nguyên thực vật ở nước ta.

Phương pháp giải - Xem chi tiết