Địa lí tự nhiên

Bình chọn:
4.8 trên 103 phiếu
Câu 1 trang 53 SBT địa 8

Giải câu 1 trang 53 sách bài tập Địa lí 8, Dựa vào hình 10 dưới đây: Em hãy: a) Ghi tên các vịnh, biển giáp với phần đất liền Việt Nam.

Xem lời giải

Câu 2 trang 54 SBT địa 8

Giải câu 2 trang 54 sách bài tập Địa lí 8, Dựa vào SGK và vốn hiểu biết, ghi chữ Đ vào ô những câu đúng, chữ s vào ô những câu sai.

Xem lời giải

Câu 3 trang 54 SBT địa 8

Giải câu 3 trang 54 sách bài tập Địa lí 8, Dựa vào bảng số liệu: a) Hoàn thành biểu đồ

Xem lời giải

Câu 4 trang 55 SBT địa 8

Giải câu 4 trang 55 sách bài tập Địa lí 8, Nêu tác dụng của việc học tập Địa lí Việt Nam.

Xem lời giải

Câu 1 trang 56 SBT địa 8

Giải câu 1 trang 56 sách bài tập Địa lí 8, Em hãy nêu rõ những yếu tố địa lí ảnh hưởng đến đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam; lấy ví dụ về sự tác động của tự nhiên đến các hoạt động kinh tế - xã hội.

Xem lời giải

Câu 2 trang 57 SBT địa 8

Giải câu 2 trang 57 sách bài tập Địa lí 8, Đo và tính khoảng cách từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam (theo đường chim bay) dài bao nhiêu km?

Xem lời giải

Câu 3 trang 58 SBT địa 8

Giải câu 3 trang 58 sách bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 24.1 Lược đồ khu vực Biển Đông, tr 87 SGK; hình 24.5. Sơ đồ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải ven bờ lục địa Việt Nam, tr 92 SGK, em hãy hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 58 SBT địa 8

Giải câu 4 trang 58 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ vị trí địa lí và hình dạng kích thước nước ta có thuận lợi và khó khăn gì trong việc phát triển kinh tế - xã hội.

Xem lời giải

Câu 1 trang 59 SBT địa 8

Giải câu 1 trang 59 sách bài tập Địa lí 8, Dựa vào hình 24.1. Lược đồ khu vực Biển Đông, tr 87 SGK và dựa vào vốn hiểu biết, em hãy hoàn thành bảng dưới đây để nêu rõ Biển Đông tiếp giáp Với những biển nào? Đại dương nào? Qua những eo biển nào?

Xem lời giải

Câu 2 trang 59 SBT địa 8

Giải câu 2 trang 59 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ sau

Xem lời giải

Câu 3 trang 60 SBT địa 8

Giải câu 3 trang 60 sách bài tập Địa lí 8, Dựa vào vốn hiểu biết, em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Xem lời giải

Câu 4 trang 60 SBT địa 8

Giải câu 4 trang 60 sách bài tập Địa lí 8, Muốn khai thác lâu dài và bảo vệ tốt môi trường biển, chúng ta cần phải làm gì?

Xem lời giải

Câu 1 trang 61 SBT địa 8

Giải câu 1 trang 61 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 61 SBT địa 8

Giải câu 2 trang 61 sách bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 25.1. Sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo (Phần đất liền Việt Nam), tr 95 SGK, hoàn thành sơ đồ sau:

Xem lời giải

Câu 3 trang 62 SBT địa 8

Giải câu 3 trang 62 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 62 SBT địa 8

Giải câu 4 trang 62 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ sau:

Xem lời giải

Câu 5 trang 63 SBT địa 8

Giải câu 5 trang 63 sách bài tập Địa lí 8, em hãy nối ô chữ bên trái (A) với ô chữ thích hợp bên phải (B để nêu đúng đặc điểm nổi bật của từng giai đoạn.

Xem lời giải

Câu 1 trang 63 SBT địa 8

Giải câu 1 trang 63 sách bài tập Địa lí 8, Nối ô chữ bên trái (A) với những ô chữ thích hợp bên phải (B) để được một sơ đồ đúng.

Xem lời giải

Câu 4 trang 64 SBT địa 8

Giải câu 4 trang 64 sách bài tập Địa lí 8, Dựa vào vốn hiểu biết của mình, hãy nêu những ví dụ về ô nhiễm môi trường do việc khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản gây ra.

Xem lời giải

Câu 3 trang 64 SBT địa 8

Giải câu 3 trang 64 sách bài tập Địa lí 8, Ghi chữ Đ vào ô trước ý đúng.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác