Giải câu 2 trang 42 SBT địa 8


Đề bài

Cho bảng số liệu dưới đây:

a, Hoàn thành nội dung ở cột số (4).

b, Ghi tên các quốc gia theo diện tích thứ tự từ lớn đến nhỏ.

c, Ghi tên các quốc gia theo dân số thứ tự từ đông nhất đến ít nhất.

d, Nhận xét về tỉ lệ dân thành thị giữa các nước có thu nhập cao và thu nhập thấp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng tính toán, nhận xét và phân tích bản số liệu.

Lời giải chi tiết

a) Hoàn thành nôi dung ở cột số (4)b) Ghi tên các quốc gia theo diện tích thứ tự lớn đến nhỏ.

In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Thái Lan, Việt Nam, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Lào, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, Bru-nây, Xin-ga-o.

c) Ghi tên các quốc gia theo dân số thứ tự từ đông nhất đến ít nhất.

In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Việt Nam, Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia, Lào, Xin-ga-po, Đông Ti-mo, Bru-nây.

d) Nhận xét về tỉ lệ dân thành thị giữa các nước có thu nhập cao và thu nhập thấp.

- Các nước thu nhập cao như Nhật Bản, Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin có tỉ lệ dân thành thị cao (Nhật Bản có tỉ lệ dân thành thị là 100%, Bru-nây là 72%...).

- Các nước có thu nhập thấp như Đông Ti-mo, Cam-pu-chia, Lào…có tỉ lệ dân thành thị thấp (Đông Ti-mo 22%, Cam-pu-chia 15%, Lào 27%...).

=> Chênh lệch về tỉ lệ dân thành thị giữa các nước có thu nhập cao và thu nhập thấp rất lớn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Giải câu 3 trang 43 SBT địa 8

    Giải câu 3 trang 43 sách bài tập Địa lí 8, Dựa vào bảng 15.2. Một số số liệu của các nước Đông Nam Á năm 2002, Ư 52 SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ sau:

  • Giải câu 4 trang 44 SBT địa 8

    Giải câu 4 trang 44 sách bài tập Địa lí 8, Hãy hoàn thành sơ đồ theo gợi ý sau:

  • Giải câu 5 trang 44 SBT địa 8

    Giải câu 5 trang 44 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ dưới đây, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn của dân cư, xã hội Đông Nam Á

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.