30 bài tập Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản nghiêm trọng nhất trong ngành nào?

 • A Công nghiệp             
 • B Thương nghiêp         
 • C Nông nghiệp            
 • D Dịch vụ

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 76)

Năm 1929, sự sụp  đổ của thị trường chững khoán Mĩ đã dẫn đến cuộc đại suy thoái của chủ nghĩa tư bản nói chung, kinh tế Nhật Bản giảm sút trầm trọng. Sản xuất công nghiệp đình đốn, khủng hoảng xảy ra nghiêm trọng nhất trong nông nghiệp, sự lệ thuộc vào thị trường bên ngoài của của ngành này.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Năm 1933, ở Nhật Bản diễn ra sự kiện gi  quan trọng?

 • A Nhật Bản dựng lên chính phủ bù nhìn, “Mãn Châu quốc”.
 • B Nhật Bản đánh chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc
 • C Nhật Bản bắt đầu quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
 • D Nhật Bản đánh chiếm Mãn Châu

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 77)

Xuất phát từ vị trí quan trọng của Trung Quốc, tháng 9-1931,  Nhật Bản đánh chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc và biến toàn bộ vùng đất này thành thuộc địa.

Năm 1933, Nhật Bản dựng lên chính phủ bù nhìn, đưa Phổ Nghị - Vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc – lên đứng đầu cái gọi là “Mãn Châu Quốc”. Miền Đông Bắc Trung Quốc trở thành bà đạp của những cuộc phiêu lưu quân sự mới của quân đội Nhật Bản.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Trong năm 1939, đã diến ra bao nhiêu cuộc đấu tranh của binh sĩ trong quân đội Nhật?

 • A Trên 20 cuộc đấu tranh
 • B Trên 30 cuộc đấu tranh
 • C Trên 40 cuộc đấu tranh
 • D Trên 50 cuộc đấu tranh

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 78)

Phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật Bản lan rộng, lôi cuốn đông đảo binh sĩ và sĩ quan Nhật tham gia. Chỉ trong năm 1939, đã diễn ra trên 40 cuộc đấu tranh chống chiến tranh của binh sĩ và quân đội Nhật Bản.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Từ cuộc biểu tình phản đối chính sách xâm lược của giới cầm quyền đã dẫn đến

 • A Chế độ quân phiệt Nhật Bản suy yếu
 • B Chế độ phân phiệt Nhật Bản sụp đổ
 • C Phong trào thành lập Mặt trận Nhân dân
 • D Phong trào càng lan rộng thu hút đông đảo binh lính và sĩ quan tham gia

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 78)

Từ cuộc biểu tình phản đối chính sách xâm lược của giới cầm quyền đã dẫn đến phong trào thành lập Mặt trận Nhân dân, tập hợp đông đảo các tầng lớp xã hội.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản đạt đến đỉnh điểm vào năm nào?

 • A 1928
 • B 1930
 • C 1929
 • D 1931

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 77)

Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản lên đến đỉnh điểm vào năm 1931, gây nên nhiều hậu quả xã hội tai hại và gia tăng mâu thuẫn xã hội dẫn đến xuất hiện nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân nổ ra.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Ngày 25-11-1936, Đức và Nhật cùng bắt tay nhau kí kết

 • A Hiệp ước chống quốc tế cộng sản
 • B Hiệp ước hợp tác quân sự
 • C Hiệp ước hạn chế vũ khív
 • D Hiệp ước chống Liên Xô

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Hai lò lửa chiến tranh hình thành ở châu Âu bắt đầu có mối liên hệ với lò lửa chiến tranh ở Viễn Đông. Ngày 25 - 11 - 1936, Đức và Nhật đã kí kết Hiệp ước chống Quốc tế cộng sản với những cam kết phối hợp các hoạt động chính trị đối ngoại và các biện pháp cần thiết để chống Liên Xô và Quốc tế cộng sản, đồng thời còn nhằm chống cả Anh, Pháp và Mĩ.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Để tìm lối thoát ra khỏi khủng hoảng, giới cầm quyền Nhật Bản đã làm gì?

 • A Cải cách dân chủ
 • B Tiến hành đóng cửa
 • C Tiến hành đổi mới đất nước
 • D Quân phiệt hóa bộ máy nhà nước

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 76)

Nhằm khắc phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng và giải quyết khó khăn do thiếu nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa, giới cầm quyền Nhật Bản chủ trương quân phiêt hóa bộ máy nhà nước, gây chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản trong những năm 30 của thế kỉ XX đã

 • A Góp phần làm chậm quá trình phát xít hóa bộ máy nhà nước
 • B Góp phần đẩy mạnh quá trình phát xít hóa bộ máy nhà nước
 • C Góp phần làm cho cuộc khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản trở nên trầm trọng
 • D Làm thất bại âm mưu quân phiệt hóa bộ máy nhà nước giai cấp tư sản, quý tộc

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 78)

Từ những năm 30 của thế kỉ XX, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản diễn ra sôi nổi dưới nhiều hình thức. Cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản đã góp phần làm chậm quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở nước này.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật Bản những năm 3 của thế kỉ XX là

 • A Đảng Cộng sản
 • B Chính phủ Ta-na-da
 • C Mặt trận Nhân dân
 • D  Chính phủ Thiên Hoàng

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 78)

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Chủ trương quân phiệt hóa bộ máy nhà nước của Nhật Bản nhằm mục đích chính là

 • A Mở rộng thị trường bằng cách tăng cường chạy đua vũ trang
 • B Khắc phục tình trạng thiếu nguồn nguyên liệu
 • C Mở rộng xâm chiếm các vùng đất châu Á
 • D Khắc phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 76)

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

 Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản kéo dài trong suốt thập niên 30 của thế kỉ XX

 • A do giới cầm quyền Nhật tập trung xây dựng quân đội.
 • B do có những bất đồng trong nội bộ giới cầm quyền Nhật Bản.
 • C do giới cầm quyền Nhật Bản tập trung đẩy mạnh chiến tranh xâm lược.
 • D do thế và lực của Thiên hoàng còn quá lớn.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk 11 trang 76

Lời giải chi tiết:

Do những bất đồng trong nội bộ giới cầm quyền Nhật Bản về cách thức tiến hành chiến tranh xâm lược, quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản kéo dài suốt thập niên 30 của thế kỉ XX.

Chon đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Đặc điểm quá trình phát xít hóa của Nhật Bản là

 • A diễn ra thông qua việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước và kéo dài trong suốt thập niên 20 của thế kỉ XX.
 • B diễn ra thông qua việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước và tiến hành chiến tranh xâm lược, quá trình quân phiệt hóa kéo dài trong suốt thập niên 20 của thế kỉ XX.
 • C  diễn ra thông qua sự chuyển đổi từ chế độ dân chủ tư sản đại nghị sang chế độ độc tài phát xít.
 • D diễn ra thông qua việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước và tiến hành chiến tranh xâm lược, quá trình quân phiệt hóa kéo dài trong suốt thập niên 30 của thế kỉ XX.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sgk 11 trang 76.

Lời giải chi tiết:

Do đã có sẵn chế độ chuyên chế Thiên Hoàng, quá trình phát xít hóa ở Nhật Bản diễn ra thông qua việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước và tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa. Do những bất đồng trong nôi bộ giới cầm quyền Nhật Bản về cách thức tiến hành chiến tranh xâm lược, quá trình quân phiệt hóa kéo đài suốt thập niên 30.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản kéo dài trong bao lâu

 

 • A  Nửa đầu thập niên 30 của thế kỉ XX
 • B Nửa sau thập niên 30 của thế kỉ XX
 • C Giữa thập niên 30 của thế kỉ XX
 • D Suốt thập niên 30 của thế kỉ XX

Đáp án: D

Phương pháp giải:

sgk trang 76.

Lời giải chi tiết:

Quá trình quân phiệt hóa của Nhật Bản kéo dài trong suốt thập niên 30 của thế kỉ XX.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Cùng với việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, giới cầm quyền Nhật Bản đẩy mạnh chiến tranh xâm lược

 • A Hàn Quốc   
 • B Trung Quốc
 • C Triều Tiên   
 • D  Đài Loan.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

 sgk trang 77.

Lời giải chi tiết:

Cùng với việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, tăng cường chạy đua vũ trang, giới cầm quyền Nhật Bản đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Tháng 9 – 1931, sau khi đánh chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc, Nhật Bản đã

 

 • A Sáp nhập vùng đất này vào lãnh thổ Nhật Bản
 • B Xây dựng căn cứ quân sự của Nhật ở đây
 • C Biến toàn bộ vùng đất giàu có này thành thuộc địa
 • D Đưa người dân Nhật Bản sang đó sinh sống và sản xuất

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk trang 77.

Lời giải chi tiết:

Tháng 9-1931, sau khi đánh chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc và biến toàn bộ vùng đất giàu có này thành thuộc địa.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Lãnh đạo cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa quân phiệt ở Nhật Bản từ những năm 30 của thế kỉ XX là

 • A Đảng Dân chủ Tự do   
 • B Đảng Xã hội
 • C Đảng Dân chủ   
 • D Đảng Cộng sản

Đáp án: D

Phương pháp giải:

sgk trang 78.

Lời giải chi tiết:

Từ những năm 30 của thế kỉ XX, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản, mà hạt nhân lãnh đạo là Đảng Cộng sản diễn ra sôi nổi dưới nhiều hình thức.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản có ý nghĩa như thế nào?

 

 • A  Giải phóng nhân dân lao động khỏi ách thống trị của chủ nghĩa quân phiệt
 • B Góp phần làm chậm quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở nước này
 • C Góp phần thúc đẩy nhanh công cuộc giải phóng đất nước
 • D Đẩy nhanh quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở nước này.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

 sgk trang 78.

Lời giải chi tiết:

Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản dã góp phần làm chậm quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước của nước này.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Từ cuộc biểu tình phản đối chính sách xâm lược của giới cầm quyền đã dẫn đến

 

 • A Chế độ quân phiệt Nhật Bản suy yếu.
 • B  Chế độ phân phiệt Nhật Bản sụp đổ.
 • C  Phong trào thành lập Mặt trận Nhân dân.
 • D  Phong trào càng lan rộng thu hút đông đảo binh lính và sĩ quan tham gía.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

 sgk trang 78.

Lời giải chi tiết:

Từ cuộc biểu tình phản đối chính sách xâm lược của giới cầm quyền đã dẫn đến phong trào thành lập Mặt trận Nhân dân, tập hợp đông đảo các tầng lớp xã hội.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Ý kiến nào sau đây không đúng với tình hình Nhật Bản những năm 1918-1939?

 • A Tăng cường các cải cách dân chủ
 • B Tập trung mở rộng thị trường ở châu Á
 • C Kinh tế phát triển nhưng không ổn định
 • D Diễn ra nhiều cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

-         Đáp án A: Tăng cường cải cách dân chủ: ban hành luật bầu cử phổ thông cho nam giới, cắt giảm ngân sách quóc phòng, giảm bớt quan hệ căng thắng so với các quốc gia khác. Đó là giai đoạn 1929 – 1933, những cải cách này chủ yếu thưc hiện trên lĩnh  vực chính trị, giai đoạn sau lại quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, khiến nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân nổ ra.

-         Đáp án B: Tập trung mở rộng thị trường châu Á: thực hiện chính sách xâm lược và biến những vùng đất giàu tiềm năng thành thuộc địa. Ví dụ như thi trường Trung Quốc rộng lớn, tập trung 82% tổng số vốn đầu tư nước ngoài nên đến tháng 9-1931, Nhật Bản đánh chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc và biến toàn bộ vùng đất giàu có này thành thuộc địa.

-          Đáp án C: Kinh tế Nhật Bản phát triển nhưng không ổn định. Giai đoạn 1914 – 1919 nền kinh tế Nhật Bản phát triển ổn định  nhưng sau đó lại lâm vào khủng hoảng. Đến năm 1926, kinh tế Nhật Bản lại phục hồi lai nhưng năm 1929 lại lâm vào khủng hoảng.

-         -Đáp án D: nhiều cuộc khởi nghĩa của quân chúng nhân dân nổ ra từ sau năm 1918, đến những năm 30 của thế kỉ XX các cuộc đấu tranh này vẫn tiếp tục diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức phong phú.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Nguyên nhân dẫn đến nền kinh tế Nhật Bản giảm sút trầm trọng trong những năm 1929 – 1933 là

 • A Do tác động của cuộc khủng hoảng từ thập niên 20 của thế kỉ XX ở Nhật Bản
 • B Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Mĩ năm 1929
 • C Do chính sách đối nội, đối ngoại của Nhật Bản
 • D Do sự suy giảm trong nông nghiệp của Nhật Bản

Đáp án: B

Phương pháp giải:

(Sgk trang 76), suy luận

Lời giải chi tiết:

Năm 1929 , sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Mĩ dẫn đến cuộc đại suy thoái  của chủ nghĩa tư bản nói chung, đã làm cho nền kinh tế Nhật Bản giảm sút trầm trọng. Sản xuất công nghiệp đình đốn,, khủng hoảng xảy ra nghiêm trọng nhất là trong nông nghiệp, do sự lệ thuộc vào thị trường bên ngoài của ngành này.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Tại sao Đức, Ý, Nhật Bản lại theo con đường phát xít hóa bộ máy nhà nước để cứu vãn tình trạng khủng hoảng kinh tế ?

 • A Vì cay cú sau thất bại trong chiến tranh thế giới thứ nhất
 • B Vì có ít thuộc địa, ngày càng thiếu vốn, thiếu nguyên liệu và thị trường
 • C Vì phát xít hóa bộ máy nhà nước mới tập trung được sức mạnh để khôi phục kinh tế
 • D Đó là những nước quân phiệt hiếu chiến

Đáp án: B

Phương pháp giải:

(Sgk trang 62), phân tích, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản là những nước không có hoặc có ít thuộc địa,ngày càng thiếu vốn, thiếu nguyên liệu và thị trường đã đi theo con đường  phát xít hóa chế độ chính trị để cứu vãn tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng của mình.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Yếu tố nào đưa đến sự tập trung trong công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng ở Nhật Bản 30 năm cuối thế kỉ XIX?

 • A Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa
 • B Sự cạnh tranh gay gắt của các nhà tư bản
 • C Quá trình tích lũy vốn tư bản nguyên thủy
 • D Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Đáp án: A

Phương pháp giải:

(Sgk trang 6), suy luận

Lời giải chi tiết:

Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa kéo theo sự tập trung trong công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng. Nhiều công ty độc quyền xuất hiện như Mít-xưi, Mít-su-bi-si,…Các công ty này làm chủ nhiều ngân hàng, hầm mỏ, xí nghiệp, đường sắt,…có khả năng chi phối, lũng loạn cả kinh tế, chính trị Nhật Bản .

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Đâu không phải là lí do Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản không đi theo con đường cải cách kinh tế - xã hội để khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng?

 • A Do những nước này không có thuộc địa hoặc có ít tuộc địa
 • B Thiếu vốn để đầu tư cho sản xuất
 • C Phát xít hóa là xu thế tiến bộ của thế giới
 • D Thiếu nguyên liệu và thị trường tiêu thụ

Đáp án: C

Phương pháp giải:

(Sgk trang 62, chữ in nhỏ), suy luận

Lời giải chi tiết:

Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản là những nước không có hoăc có ít thuộc địa, ngày càng thiếu vốn, thiếu nguyên liệu và thị trường nên đã đi theo con đường phát xít hóa chế độ chính trị để cứu vãn tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng của mình.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Nội dung nào không phải là đặc điểm của quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật Bản trong những năm 30 thế kỉ XX?

 • A Gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược.
 • B Có sẵn chế độ chuyên chế Thiên hoàng.
 • C Quá trình quân phiệt hóa kéo dài.
 • D Thỏa hiệp giữa giai cấp tư sản và lực lượng phát xít.

Đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Yếu tố nào tác động làm sụt giảm trầm trọng nền kinh tế Nhật Bản trong những năm đầu thập niên 30 của thế kỉ XX?

 • A Các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi Nhật Bản
 • B Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Mĩ dẫn đến cuộc đại suy thoái của chủ nghĩa tư bản
 • C Chính sách quản lí lỏng lẻo của Nhà nước
 • D  Sự đầu tư không hiệu quả của Nhà nước vào các ngành kinh tế

Đáp án: B

Phương pháp giải:

 sgk trang 76, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Năm 1929, sự sụp đổ của thị trường chứng khoản Mĩ dẫn đến cuộc đại suy thoái của chủ nghĩa tư bản nói chung, đã làm cho nền kinh tế Nhật Bản giảm sút trầm trọng.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Ý nào không phản ánh đúng hậu quả xã hội mà khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản gây ra?

 • A Nông dân bị phá sản, mất mùa, đói kém
 • B Công nhân thất nghiệp lên tới hàng triệu người
 • C Đời sống của các tầng lớp lao động khốn đốn
 • D Mâu thuẫn xã hội vẫn được kiểm soát bằng những chính sách quân phiệt của Nhà nước

Đáp án: D

Phương pháp giải:

sgk trang 76, loại trừ.

Lời giải chi tiết:

Hâu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với xã họi Nhật Bản được thể hiện qua các nội dung sau:

- Nông dân bị phá sản, mất mùa, đói kém.

- Số công nhân thất nghiệp lên đến 3 triệu người.

- Mâu thuẫn xã hội và cuộc đấu tranh của những người lao động diễn ra quyết liệt.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Đầu những năm 30 của thế kỉ XX. Nhật Bản phải đối mặt với nhiều vấn đề, ngoại trừ

 • A Khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế
 • B Giải quyết khó khăn về nguồn nguyên liệu
 • C  Giải quyết tình trạng nhập cư
 • D Giải quyết khó khăn về tình trạng tiêu thụ hàng hóa

Đáp án: C

Phương pháp giải:

suy luận.

Lời giải chi tiết:

Từ đầu những năm 30 của thế kỉ XX, Nhật Bản phải đối mặt với nhiều vấn đề, trong đó có:

- Khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933.

- Giải quyết khó khăn về nguồn nguyên liệu, đặc biệt là tình trạng nông nghiệp giảm sút trầm trọng do sự lệ thuộc vào thị trường bên ngoài của ngành này.

- Giải quyết khó khăn về tình trạng tiêu thụ hàng hóa do đang trong cuộc khủng hoảng thừa.

Tình trạng dân nhập cư không phải khó khăn lớn đối với Nhật Bản.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản tập trung nhất vấn đề nào

 • A  Quân phiệt hoá lực lượng quốc phòng
 • B Quân phiệt hoá lực lượng an ninh quốc gia
 • C Quân phiệt hoá lực lượng phòng vệ
 • D Quân phiệt hoá bộ máy nhà nước

Đáp án: D

Phương pháp giải:

sgk trang 76, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Ở Nhật Bản do đã có sẵn chế độ chuyên chế Thiên hoàng, quá trình quân phiệt hóa diễn ra thông qua việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước và tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa.

=> Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản tập trung nhất vào vẫn đề quân phiệt hóa bộ máy nhà nước.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Mặt trận Nhân dân được thành lập ở Nhật Bản là kết quả của

 • A  Cuộc vận động, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân
 • B Cuộc biểu tình phản đối chính sách thống trị của nhà nước
 • C  Cuộc vận động đoàn kết của giai cấp công nhân và nhân dân lao động
 • D Cuộc biểu tình phản đối chính sách xâm lược của giới cầm quyền Nhật Bản

Đáp án: D

Phương pháp giải:

sgk trang 76, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Từ những cuộc biểu tình phản đối chính sách xâm lược của giới cầm quyền đã dẫn đến phong trào thành lập Mặt trận Nhân dân, tập hợp đông đảo các tầng lớp xã hội.

=> Mặt trận Nhân dân được thành lập ở Nhật Bản là kết quả của cuộc biểu tình phản đối chính sách xâm lược của giới cầm quyền Nhật Bản.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Ý kiến nào sau đây không đúng với tình hình Nhật Bản những năm 1918-1939?

 • A  Tăng cường các cải cách dân chủ.
 • B Tập trung mở rộng thị trường ở châu Á.
 • C Kinh tế phát triển nhưng không ổn định.
 • D  Diễn ra nhiều cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân

Đáp án: A

Phương pháp giải:

sgk bài 14.

Lời giải chi tiết:

Đáp án A: Tăng cường cải cách dân chủ: ban hành luật bầu cử phổ thông cho nam giới, cắt giảm ngân sách quóc phòng, giảm bớt quan hệ căng thắng so với các quốc gia khácĐó là giai đoạn 1929 – 1933, những cải cách này chủ yếu thưc hiện trên lĩnh vực chính trị, giai đoạn sau lại quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, khiến nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân nổ ra.

- Đáp án B: Tập trung mở rộng thị trường châu Á: thực hiện chính sách xâm lược và biến những vùng đất giàu tiềm năng thành thuộc địaVí dụ như thi trường Trung Quốc rộng lớn, tập trung 82% tổng số vốn đầu tư nước ngoài nên đến tháng 9-1931, Nhật Bản đánh chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc và biến toàn bộ vùng đất giàu có này thành thuộc địa.

- Đáp án C: Kinh tế Nhật Bản phát triển nhưng không ổn định. Giai đoạn 1914 – 1919 nền kinh tế Nhật Bản phát triển ổn định nhưng sau đó lại lâm vào khủng hoảng. Đến năm 1926, kinh tế Nhật Bản lại phục hồi lai nhưng năm 1929 lại lâm vào khủng hoảng.

Đáp án D: nhiều cuộc khởi nghĩa của quân chúng nhân dân nổ ra từ sau năm 1918, đến những năm 30 của thế kỉ XX các cuộc đấu tranh này vẫn tiếp tục diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức phong phú.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài