Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Bình chọn:
4.7 trên 91 phiếu
Đề thi học kì 1 toán lớp 12 năm 2020 - 2021 trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giải đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 năm 2020-2021 trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 lớp 12 có lời giải - Tất cả các môn

Tổng hợp đề kiểm tra học kì 1 các môn lớp 12 được sưu tầm từ các trường trên cả nước, biên soạn theo các hình thức tự luận, trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp.

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 toán lớp 12 năm 2020 - 2021 trường THPT Nguyễn Trãi

Giải đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 năm 2020-2021 trường THPT Nguyễn Trãi

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 toán lớp 12 năm 2020 - 2021 Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh

Giải đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 năm 2020-2021 Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 1 toán lớp 12 năm 2020 - 2021 Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định

Đề thi học kì 1 toán lớp 12 năm 2020 - 2021 Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định có đáp án

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 1 toán lớp 12 năm 2020 - 2021 trường THPT Đại Từ

Giải đề thi học kì 1 toán lớp 12 năm 2020 - 2021 trường THPT Đại Từ

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 năm 2019 - 2020 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 năm 2019 - 2020 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 năm 2019 - 2020 sở giáo dục Đồng Tháp

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 năm 2019 - 2020 sở giáo dục Đồng Tháp với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 năm 2019 - 2020 trường THPT Tân Châu

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 năm 2019 - 2020 trường THPT Tân Châu với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 năm 2019 - 2020 sở giáo dục Vĩnh Phúc

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 năm 2019 - 2020 sở giáo dục Vĩnh Phúc với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề số 1 – Đề kiểm tra học kì 1 – Toán 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 12

Xem lời giải

Đề số 2 – Đề kiểm tra học kì 1 – Toán 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 12

Xem lời giải

Đề số 3 – Đề kiểm tra học kì 1 – Toán 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 12

Xem lời giải

Đề số 4 – Đề kiểm tra học kì 1 – Toán 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 12

Xem lời giải

Đề số 5 – Đề kiểm tra học kì 1 – Toán 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 12

Xem lời giải

Đề số 6 – Đề kiểm tra học kì 1 – Toán 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 12

Xem lời giải

Đề số 7 – Đề kiểm tra học kì 1 – Toán 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 12

Xem lời giải

Đề số 9 – Đề kiểm tra học kì 1 – Toán 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 12

Xem lời giải

Đề số 10 – Đề kiểm tra học kì 1 – Toán 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 12

Xem lời giải

Đề số 11 – Đề kiểm tra học kì 1 – Toán 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 12

Xem lời giải

Xem thêm