CHƯƠNG VI. THU,CHI TRONG GIA ĐÌNH

Bình chọn:
4.7 trên 54 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 25 trang 124 SGK Công nghệ 6

Thu nhập bằng tiền của gia đình em có từ những nguồn nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 25 trang 125 SGK Công nghệ 6

Dựa vào gợi ý ở hình 4.2, em hãy nêu những nguồn thu nhập bằng hiện vật của gia đình

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 25 trang 126 SGK Công nghệ 6

Em hãy ghi vào vở những từ trong khung bên phải vào chỗ trống của các mục a, b, c, d, e

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 25 trang 127 SGK Công nghệ 6

Em có thể làm gì để giúp đỡ gia đình trên mảnh vườn xinh xắn?

Xem lời giải

Bài 1 trang 127 SGK Công Nghệ 6

Thu nhập của gia đình là gì và có những loại thu nhập nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 127 SGK Công Nghệ 6

Hãy kể tên các loại thu nhập của gia đình em ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 127 SGK Công Nghệ 6

Thu nhập của gia đình ở thành phố và nông thôn có khác nhau không ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 127 SGK Công Nghệ 6

Em đã làm gì để góp phần tăng thu nhập gia đình ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 26 trang 128 SGK Công nghệ 6

Em đi đến trường bằng phương tiện gì? Còn bố mẹ em đi làm bằng phương tiện gì?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 26 trang 129 SGK Công nghệ 6

Gia đình em phải chi những khoản gì cho việc học tập

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 26 trang 131 SGK Công nghệ 6

Em cho biết chi tiêu như các hộ gia đình ở bốn ví dụ trên đã hợp lí chưa? Vì sao?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 26 trang 132 SGK Công nghệ 6

Hãy xem gợi ý ở hình 4.3, em quyết định mua hàng khi nào trong 3 trường hợp: Rất cần – Cần – Chưa cần?

Xem lời giải

Bài 1 trang 133 SGK Công Nghệ 6

Chi tiêu trong gia đình là gì ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 133 SGK Công Nghệ 6

Bạn hãy kể các khoản chi tiêu của gia đình ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 133 SGK Công Nghệ 6

Mức chi tiêu của gia đình ở thành phố và nông thôn có khác nhau không ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 133 SGK Công Nghệ 6

Làm thế nào để cân đối thu chi trong gia đình ?

Xem lời giải

Bài a trang 134 SGK Công nghệ 6

Em hãy tính tổng thu nhập của gia đình trong 1 tháng?

Xem lời giải

Bài b trang 134 SGK Công nghệ 6

Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm?

Xem lời giải

Bài c trang 134 SGK Công nghệ 6

Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm?

Xem lời giải

Bài a trang 135 SGK Công nghệ 6

Em hãy tính mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết sao cho mồi tháng có thể tiết kiệm ít nhất được 100.000 đồng

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất