Bình chọn:
4.7 trên 53 phiếu
Bài 1 trang 127 SGK Công Nghệ 6 Bài 1 trang 127 SGK Công Nghệ 6

Thu nhập của gia đình là gì và có những loại thu nhập nào ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 127 SGK Công Nghệ 6 Bài 2 trang 127 SGK Công Nghệ 6

Hãy kể tên các loại thu nhập của gia đình em ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 127 SGK Công Nghệ 6 Bài 3 trang 127 SGK Công Nghệ 6

Thu nhập của gia đình ở thành phố và nông thôn có khác nhau không ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 127 SGK Công Nghệ 6 Bài 4 trang 127 SGK Công Nghệ 6

Em đã làm gì để góp phần tăng thu nhập gia đình ?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 133 SGK Công Nghệ 6 Bài 1 trang 133 SGK Công Nghệ 6

Chi tiêu trong gia đình là gì ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 133 SGK Công Nghệ 6 Bài 2 trang 133 SGK Công Nghệ 6

Bạn hãy kể các khoản chi tiêu của gia đình ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 133 SGK Công Nghệ 6 Bài 3 trang 133 SGK Công Nghệ 6

Mức chi tiêu của gia đình ở thành phố và nông thôn có khác nhau không ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 133 SGK Công Nghệ 6 Bài 4 trang 133 SGK Công Nghệ 6

Làm thế nào để cân đối thu chi trong gia đình ?

Xem chi tiết
Bài a trang 134 SGK Công nghệ 6 Bài a trang 134 SGK Công nghệ 6

Em hãy tính tổng thu nhập của gia đình trong 1 tháng?

Xem chi tiết
Bài b trang 134 SGK Công nghệ 6 Bài b trang 134 SGK Công nghệ 6

Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm?

Xem chi tiết
Bài c trang 134 SGK Công nghệ 6 Bài c trang 134 SGK Công nghệ 6

Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm?

Xem chi tiết
Bài a trang 135 SGK Công nghệ 6 Bài a trang 135 SGK Công nghệ 6

Em hãy tính mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết sao cho mồi tháng có thể tiết kiệm ít nhất được 100.000 đồng

Xem chi tiết
Bài b trang 135 SGK Công nghệ 6 Bài b trang 135 SGK Công nghệ 6

Em có để dành được tiền không?

Xem chi tiết
Bài c trang 135 SGK Công nghệ 6 Bài c trang 135 SGK Công nghệ 6

Em sử dụng khoản tiền đó như thế nào?

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay