Chương 5 : Ôn tập cuối năm

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 157 : Ôn tập các số đến 100 000 Bài 157 : Ôn tập các số đến 100 000

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 86 VBT toán 3 bài 157 : Ôn tập các số đến 100 000 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 158 : Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) Bài 158 : Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 87 VBT toán 3 bài 158 : Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 159 : Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 Bài 159 : Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 88 VBT toán 3 bài 159 : Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 160 : Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) Bài 160 : Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 89 VBT toán 3 bài 160 : Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 161 : Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) Bài 161 : Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 90, 91 VBT toán 3 bài 161 : Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 162 : Ôn tập về đại lượng Bài 162 : Ôn tập về đại lượng

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91, 92 VBT toán 3 bài 162 : Ôn tập về đại lượng tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 163 : Ôn tập về hình học Bài 163 : Ôn tập về hình học

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 92, 93 VBT toán 3 bài 163 : Ôn tập về hình học tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 164 : Ôn tập về hình học (tiếp theo) Bài 164 : Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 VBT toán 3 bài 164 : Ôn tập về hình học (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 165 : Ôn tập về giải toán Bài 165 : Ôn tập về giải toán

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 95 VBT toán 3 bài 165 : Ôn tập về giải toán tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 166 : Ôn tập về giải toán (tiếp theo) Bài 166 : Ôn tập về giải toán (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 96 VBT toán 3 bài 166 : Ôn tập về giải toán (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 167 : Luyện tập chung Bài 167 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 97, 98 VBT toán 3 bài 167 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 168 : Luyện tập chung Bài 168 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 99, 100 VBT toán 3 bài 168 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 169 : Luyện tập chung Bài 169 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 101, 102 VBT toán 3 bài 169 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Tự kiểm tra trang 103, 104 Tự kiểm tra trang 103, 104

Giải bài tập phần 1, phần 2 trang 103, 104 VBT toán 3 đề tự kiểm tra tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết


Gửi bài