Chủ đề A1. Khám phá máy tính

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1: Các thành phần của máy tính

Em hãy đoán xem các bạn ở hình một lại hứng thú như vậy. Trong các Hình 2, 3, 4 máy tính được sử dụng ở đâu? Quan sát các Hình 5 và 6, cho biết máy tính có những thành phần nào và chức năng của chúng là gì?

Xem lời giải

Bài 2: Những máy tính thông dụng

Em hãy lựa chọn một số thiết bị dưới đây để ghép thành một máy tính. Các thành viên trong gia đình máy tính sẽ giới thiệu về mình. Em nhận ra chúng có điểm gì khác nhau không?

Xem lời giải

Bài 3: Em tập sử dụng chuột

Con trỏ chuột trên màn hình máy tính thường có hình mũi tên. Em hãy cầm và dịch chuyển chuột, đồng thời quan sát con trỏ chuột di chuyển theo. Hãy mời bạn xem kết quả thực hiện của em.

Xem lời giải

Bài 4: Em bắt đầu sử dụng máy tính

Em cần làm gì để bắt đầu sử dụng máy tính? Trên màn hình nền, This PC là biểu tượng của phần mềm quản lí tệp. Em hãy nháy đúp chuột vào biểu tượng này để kích hoạt phần mềm. Cửa sổ phần mềm quản lí tệp hiện ra như Hình 3. Để đóng phần mềm, em nháy chuột vào dấu x ở góc trên bên pahri của cửa sổ This PC.

Xem lời giải

Bài 5: Bảo vệ sức khỏe khi dùng mày tính

Khi dùng máy tính, nếu em nhìn sát vào màn hình hoặc ngồi quá lâu thì có thể gây hại cho sức khỏe như thế nào? Theo em, trong các Hình 1 và 2, hình nào thể hiện tư thế ngồi đúng khi làm việc với máy tính? Nếu em ngồi sai tư thế, sẽ có tác hại gì?

Xem lời giải