Tin 3, giải tin học 3 cánh diều Chủ đề A1. Khám phá máy tính

Bài 3: Em tập sử dụng chuột trang 10 Tin học 3 Cánh diều


Con trỏ chuột trên màn hình máy tính thường có hình mũi tên. Em hãy cầm và dịch chuyển chuột, đồng thời quan sát con trỏ chuột di chuyển theo. Hãy mời bạn xem kết quả thực hiện của em.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 10

Khởi động

Con trỏ chuột trên màn hình máy tính thường có hình mũi tên. Em hãy cầm và dịch chuyển chuột, đồng thời quan sát con trỏ chuột di chuyển theo. Hãy mời bạn xem kết quả thực hiện của em.

Lời giải chi tiết:

Em tự thực hiện hoạt động và chia sẻ với bạn của mình.

Hoạt động

Em hãy quan sát Hình 2a và 2b. Từ đó, nói cho bạn biết cách cầm chuột như thế nào là đúng và như thế nào là sai?

Lời giải chi tiết:

* Cách cầm chuột đúng:

 

Đặt cả lòng bàn tay lên chuột và đặt nhẹ các ngón tay lên các nút chuột

Ngón tay trỏ đặt ở nút chuột trái, ngón tay giữa ở nút chuột phải. Các ngón còn lại đặt tự nhiên ở bên trái và bên phải chuột.

Bàn tay, cổ tay ở vị trí thẳng hàng

Cử động nhưng không vẹo cổ tay khi di chuyển chuột.

* Cách cầm chuột sai:

 

Bàn tay và cổ tay không ở vị trí thẳng hàng

Các ngón tay không đặt đúng vị trí các nút chuột

Vẹo cổ tay khi di chuyển chuột.

Câu hỏi tr 11

Hoạt động

Em hãy nhận xét về cách cầm chuột trong Hình 3.

 

Lời giải chi tiết:

Cách cầm chuột trong Hình 3 sai vì chưa đặt cả lòng bàn tay lên chuột.

Hoạt động

Em hãy thực hiện các thao tác sử dụng chuột theo hướng dẫn của thầy, cô.

 

Lời giải chi tiết:

Em tự thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của thầy, cô.

Câu hỏi tr 12

Luyện tập

Bài 1. Em hãy cho biết, khi cầm chuột bẳng tay phải:

a) Ngón tay trỏ đặt ở đâu?

b) Ngón tay giữa đặt ở đâu?

c) Các ngón tay còn lại đặt ở đâu?

d) Khi cần lăn nút cuộn, ta dùng ngón tay nào?

Lời giải chi tiết:

a) Ngón tay trỏ đặt ở nút chuột trái

b) Ngón tay giữa đặt ở nút chuột phải

c) Các ngón tay còn lại đặt tự nhiên ở bên trái và bên phải chuột

d) Khi cần lăn nút cuộn, ta dùng ngón trỏ.

Bài 2. Em hãy nháy chuột phải vào một vị trí nào đó trên màn hình, sau đó nháy chuột vào một vị trí khác. Hãy nói cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra mỗi khi làm như vậy.

Lời giải chi tiết:

Khi nháy chuột phải vào một vị trí bất kì trên màn hình, sẽ hiện ra một bảng gồm các lệnh tùy chọn. Sau đó nháy chuột vào vị trí khác thì màn hình lại trở về bình thường.

Vận dụng

Trên màn hình có một số biểu tượng phần mềm. Em và bạn hãy lần lượt sử dụng chuột để thực hiện các thao tác sau:

a) Nháy chuột vào biểu thượng This PC để chọn nó.

b) Nháy chuột vào một vị trí khác để không chọn biểu tượng đó nữa.

c) Nháy chuột chọn một biểu tượng rồi kéo thả chuột để di chuyển nó.

d) Kéo thả chuột để chọn một số biểu tượng phần mềm ở cạnh biểu tượng This PC

Quan sát và nhận xét bạn cầm chuột có đúng cách không.

Lời giải chi tiết:

Em lần lượt thực hiện các thao tác và quan sát xem bạn cầm chuột đúng cách hay chưa.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.