Câu hỏi

1.Quan điểm sáng tác của tác giả Hồ Chí Minh là gì?

2.Di sản văn học của Người bao gồm những tác phẩm nào? Trên những thể loại gì?


Phương pháp giải:

Tái hiện kiến thức đã học về tác gia Hồ Chí Minh.

Lời giải chi tiết:

1.Quan điểm sáng tác:

_ Văn học là vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp cách mạng, nhà văn là “chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa nghệ thuật. Chất thép chính là tính chiến đấu của thơ ca.

_ Chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn học.

_ Khi cầm bút phải xuất phát từ mục đích, đối tượng tiếp nhận để quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm

2.Di sản văn học:

a. Văn chính luận

+ Các bài báo với bút danh Nguyễn Ái Quốc đăng trên các báo Pháp.

+ Bản án chế độ thực dân Pháp: tố cáo đanh thép tộc ác của thực dân Pháp đối với nhân dân các nước thuộc địa.

+ Tuyên ngôn độc lập: tuyên bố nền độc lập tự do và thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

+ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

+ Di chúc.

b. Truyện và kí

+ Truyện: Pari, Vi hành, Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu,…

+ Kí: Nhật kí chìm tàu, Vừa đi vừa kể chuyện…

c. Thơ ca

* Nhật kí trong tù

+ Tái hiện bộ mặt của nhà tù Quốc dân Đảng và một phần  hình ảnh của xã hội Trung Quốc những năm 1942, 1943.

+ Phản ánh tâm hồn và nhân cách cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng trong hoàn cảnh lao tù.

*Chùm thơ viết thời kì tiền khởi nghĩa và thơ trong kháng chiến chống Pháp.

+ Thơ tuyên truyền: Dân cày, Ca binh lính, Ca sợi chỉ…

+ Thơ nghệ thuật:  Tức cảnh Pác Bó, Cảnh khuya, Rằm tháng Giêng…


>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.Gửi bài