Câu hỏi 2 trang 43 SGK Đạo đức 5


Trả lời câu hỏi 2 trang 43 SGK Đạo đức 5

Đề bài

Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?

Lời giải chi tiết

- Không khai thác ngầm bừa bãi.

- Sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên: điện, than, ...

- Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí