Câu hỏi

Tính thể tích của vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y = 4,\)\(y =  - 2,\)\(x = 0,\)\(x = 1\) quanh trục \(Ox\). 

  • A \(20\pi \)
  • B \(36\pi \)
  • C \(12\pi \)
  • D \(16\pi \)

Phương pháp giải:

Vẽ hình, nhận xét khối tròn xoay có được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường đã cho quanh Ox, từ đó suy ra thể tích.

Lời giải chi tiết:

Giới hạn bởi các đường \(y = 4,\,\,y =  - 2,\,\,x = 0,\,\,x = 1\) là hình chữ nhật \(MNPQ\) như hình vẽ.

Khi quay hình chữ nhật \(MNPQ\) quanh \(Ox\) ta được hình trụ có chiều cao \(h = MN = 1\), bán kính đáy \(R = OM = 4\).

Thể tích hình trụ là: \(V = \pi {R^2}h = \pi {.4^2}.1 = 16\pi \).

Chọn D.


>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.Gửi bài