Câu hỏi

Trong dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A Dao động cưỡng bức không thể là dao động điều hòa.
  • B Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực.
  • C Để có dao động cưỡng bức thì cần tác dụng vào hệ một ngoại lực không đổi.
  • D Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của ngoại lực.

Phương pháp giải:

Sử dụng đặc điểm của dao động cưỡng bức

Đặt vào hệ dao động một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn thì hệ dao động cưỡng bức với tần số của ngoại lực cưỡng bức và có biên độ không đổi.

Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực và độ chênh lệch giữa tần số của ngoại lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ.

Lời giải chi tiết:

Đặt vào hệ dao động một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn thì hệ dao động cưỡng bức với tần số của ngoại lực cưỡng bức. 

Chọn B.


>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.Gửi bài