Câu hỏi

Đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Nga (1917) được V.I. Lênin đề ra trong

  • A Luận cương tháng tư.
  • B Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa.
  • C Chính sách cộng sản thời chiến.
  • D Chính sách kinh tế mới.

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 11, trang 50.

Lời giải chi tiết:

Đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Nga (1917) được V.I. Lênin đề ra trong Luận cương tháng tư.

Chọn: A


>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài