Câu hỏi

Bài học kinh nghiệm chủ yếu của cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam là gì?  

  • A Đoàn kết vô sản quốc tế.
  • B Bài học về phương pháp đấu tranh.              
  • C Chỉ ra kẻ thù của phong trào.
  • D Chỉ ra con đường cách mạng vô sản.        

Phương pháp giải:

Đánh giá, liên hệ.

Lời giải chi tiết:

Cách mạng tháng Mười Nga thành công đã giải phóng nhân dân Nga khỏi mọi ách áp bức bóc lột, đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình. Nước Nga trở thành nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. => Thành công của cách mạng tháng Mười đã chỉ ra con đường cứu nước mới cho nhân dân các nước đó là con đường cách mạng vô sản.

Chọn: D  


>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài