Câu hỏi

Kết quả quan trọng nhất cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 đem lại là

  • A đem lại quyền lợi cho các giai cấp bị bóc lột.
  • B giải phóng nhân dân lao động Nga khỏi ách áp bức bóc lột.
  • C đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền.
  • D đã lật đổ chế độ Nga hoàng.

Phương pháp giải:

Đánh giá.

Lời giải chi tiết:

Kết quả quan trọng nhất cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 đem lại là đã lật đổ chế độ Nga hoàng.

Chọn: D


>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài