Câu hỏi

Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga có điểm khác nhau cơ bản về

  • A nhiệm vụ cách mạng
  • B lãnh đạo cách mạng
  • C phương pháp đấu tranh
  • D lực lượng cách mạng

Phương pháp giải:

So sánh.

Lời giải chi tiết:

- Đáp án A lựa chọn vì nhiệm vụ của cách mạng tháng Hai là lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng, mở đường cho CNTB ở Nga phát triển; còn cách mạng tháng Mười là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa lật đổ chính phủ tư sản lâm thời, đưa nước Nga đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.

- Đáp án B loại vì lãnh đạo cách mạng đều là Đảng Bônsêvích.

- Đáp án C loại vì đều sử dụng phương pháp khởi nghĩa vũ trang.

- Đáp án D loại vì lực lượng cách mạng đều là công nhân, nông dân, quần chúng lao động.

Chọn: A


>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài