Câu hỏi

Trong các mệnh đề sau,  mệnh đề nào không phải là mệnh đề tương đương

  • A n là số nguyên lẻ \( \Leftrightarrow {n^2}\) là số lẻ                 
  • B n chia hết cho 3 \( \Leftrightarrow \) tổng các chữ số của n chia hết cho 3    
  • C ABCD là hình vuông \( \Leftrightarrow AC = BD\)          
  • D ABC là tam giác đều \( \Leftrightarrow AB = BC = AC\)

Phương pháp giải:

Mệnh đề gọi là tương đương nếu \(P \Rightarrow Q\) đúng và \(Q \Rightarrow P\) đúng.

Lời giải chi tiết:

+) Xét đáp án C: “ABCD là hình vuông \( \Leftrightarrow AC = BD\)” là mệnh đề sai vì hình thang cân và hình chữ nhật cũng có các đường chéo bằng nhau.

\( \Rightarrow \) Đây không phải là mệnh đề tương đương.

Chọn C.


>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài