Câu hỏi

Từ những thành tựu trong công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc, có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay?

  • A Lấy đổi mới văn hóa làm trọng tâm.
  • B Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.
  • C Kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
  • D Đổi mới về chính trị trước, sau đó đổi mới về kinh tế.

Phương pháp giải:

đánh giá, liên hệ

Lời giải chi tiết:

Từ những thành tựu trong công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc, Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm về kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Chọn: C


>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.comGửi bài