Câu hỏi

Nội dung nào sau đây không phải là đường lối cải cách - mở cửa ở Trung Quốc?

  • A Lấy phát triển chính trị làm trung tâm.
  • B Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.
  • C Xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
  • D Chuyển sang nền kinh tế thị trường.

Phương pháp giải:

sgk lịch sử 9, trang 18 - 19.

Lời giải chi tiết:

Nội dung đường lối cải cách - mở cửa ở Trung Quốc bao gồm: lấy phát triển kinh tế là trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn, nhằm hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Chọn: A


>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.comGửi bài