Câu chuyện âm nhạc: Tiếng sáo kì diệu SGK Âm nhạc 3 - Cánh diều


Câu chuyện âm nhạc: Tiếng sáo kì diệu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tiếng sáo trong câu chuyện kì diệu như thế nào?

Phương pháp giải:

Đọc câu chuyện

Lời giải chi tiết:

Khi êm  dịu như tiếng gió, khi vui tươi như chim hót, khi dữ dội như trận cuồng phong”.

Câu 2

 Vì sao chàng trai được gọi là anh hùng?

Phương pháp giải:

Đọc câu chuyện

Lời giải chi tiết:

Vì nhờ tài thổi sáo, với tiếng sáo kì diệu mà chàng trai đã khiến quân giặc phải đầu hàng, bảo vệ được đất nước.


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm